Fasta jobb för de flesta tre år efter omställningsstöd

Vad händer med de som fått omställningsstöd på längre sikt? TSL har låtit SIFO göra telefonintervjuer med de uppsagda tre år efter omställningsstödet. Av de som avslutade sitt omställningsstöd under våren 2010 hittade 61,7 procent ett nytt jobb. Tre år senare har 72 procent av dem jobb och 10,5 procent har gått i pension. Sju av tio är kvar i samma bransch och åtta av tio är kvar i den privata sektorn.

TSL ger stöd till arbetare inom den privata sektorn som blir uppsagda från en tillsvidareanställning. Oftast ges stödet i form av jobbcoachning. Stödets längd kan variera mellan några få månader upp till drygt ett års tid, beroende på behov.

  • Många får initialt en visstidsanställning, men de flesta av dessa övergår efter en tid till tillsvidareanställningar.
  • De äldsta och de med lägst utbildning har svårast att hitta ett nytt jobb.
  • Av de som valde att satsa på utbildning för tre år sedan är knappt 10 procent arbetslösa tre år senare.

– Vi ser att det inte finns en generell åtgärd som löser jobbfrågan för alla uppsagda. Behoven och förutsättningar är vitt skilda. Ju mindre efterfrågan på arbetskraft som finns, desto fler av de uppsagda riskerar att hamna på ”fel sida” strecket. Ökad efterfrågan på arbetskraft är det bästa hjälpmedlet för alla. Ett individuellt anpassat omställningsstöd underlättar för de flesta. Kompetensutveckling är en nödvändighet för en del för att de ska ha en chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är frustrerande att det fortfarande är så svårt att få till utbildning eller praktik för denna grupp, säger Tomas Petti, VD för TSL.

För mer information:

Analytiker Mattias Elm, 08-412 22 11. mattias.elm@tsl.se

VD Tomas Petti, 08-412 22 01, 070-399 38 38, tomas.petti@tsl.se

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Citat

Det är frustrerande att det fortfarande är så svårt att få till utbildning eller praktik för gruppen arbetare.
Tomas Petti, VD TSL