Fortsatt stark arbetsmarknad

Report this content

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt under 2022 trots oroligheter i vår omvärld och en tydlig avmattning i ekonomin. Antalet arbetslösa är, enligt Arbetsförmedlingen, färre än innan pandemin, medan lediga jobb befinner sig på höga nivåer. I Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport för andra kvartalet syns ännu inga tecken på fler uppsägningar. I stället konstaterar vi att det i nuläget är närmare två personer som får nytt jobb efter avslutat stöd för varje uppsagd som påbörjar omställningsstödet.

Oron ökar i vår omvärld med krig i Ukraina, rekordhög inflation och höjt ränteläge. Här hemma bedömer konjunkturinstitutet i sin senaste prognos att den rekordhöga inflationen och höjt ränteläge kan leda till en lågkonjunktur redan i höst. Liknande signaler ger inköpschefsindex. Branscher som Byggföretagen rapporterar i sin senaste prognos om risker för att byggandet avtar framöver med anledning av den stegrande prisnivån på energi och råvaror.

Vi hör en hel del negativt konjunkturpåverkande signaler, men vi ser inom Trygghetsfonden TSL ännu inga tecken på fler uppsägningar. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det återspeglas i vår verksamhet. Antalet uppsagda personer som beviljas omställningsstöd är på historiskt låga nivåer, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Antalet personer som fick stöd var flest inom industrin följt av handeln och bygg. Antalet konkurser är fortsatt mycket lågt. I Stockholm har antalet som beviljats omställningsstöd minskat med över 70 procent, medan antalet som fått omställningsstöd i Västra Götaland och Skåne har halverats jämfört med motsvarande period förra året. Länen med lägst antal uppsagda som fått omställningsstöd är Norrbotten, Jämtland och Gotland.

Samtidigt som antalet uppsagda är på rekordlåga nivåer är andelen som hittar en ny lösning på arbetsmarknaden på historiskt höga nivåer, vilket ger en indikation på den starka efterfrågan på arbetskraft i nuläget. Efterfrågan på arbetskraft är hög och det leder till kompetensbrist inom flera områden, uttrycker Caroline Söder.

Trygghetsfonden TSL:s omställningskvot visar att det i nuläget är närmare två personer som får nytt jobb efter avslutat stöd för varje uppsagd som påbörjar omställningsstödet. Andelen som fått ny lösning på arbetsmarknaden efter avslutat omställningsstöd har också legat kvar på höga nivåer även i oroliga tider. Mer än 9 av 10 deltagare avslutar också sitt omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL med ett nytt jobb, heltidsstudier eller start av eget företag.

Vårt resultat är väldigt bra samtidigt som mycket tyder på att vi står inför ett mer osäkert läge till hösten. De exakta konsekvenserna som signalerna om en svagare konjunktur kommer att få på arbetsmarknaden är ännu svåra att förutse. Vi bevakar utvecklingen för att ha handlingsberedskap för att snabbt kunna ge stöd med hög kvalitet till våra deltagare även framöver, avslutar Caroline Söder.

Presskontakt:

Johannes Hellqvist
Kommunikationschef
070-796 66 18
johannes.hellqvist@tsl.se

Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv. 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare ingår i TSL:s omställningsförsäkring som gäller på arbetsplatser som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Vi är Sveriges största nätverksorganisation för omställning och hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi ser till så att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. En kvarts miljon omställningar har genomförts i TSL-systemet sedan 2006. www.tsl.se

Taggar: