Lågt inflöde i augusti

I augusti 2014 ser vi att inflödet och utfallet i TSL-systemet har varit lågt vilket är en normal säsongsvariation. Normalt är även att andelen som påbörjade en utbildning ökar i augusti.

Inflödet till TSL-systemet har varit lågt under augusti 2014 visar TSL:s månadsrapport. Totalt har 788 personer beviljats omställningsstöd under månaden. Under föregående månad var antalet beviljade personer betydligt fler då 1 315 personer beviljades omställningsstöd. Föregående år kunde man se ett liknande mönster då 793 personer beviljades omställningsstöd i augusti 2013, jämfört med 1 346 personer i juli 2013.

Mikaela Martinsson
mikaela.martinsson@tsl.se
0733-360 163

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar