Normaliserad arbetsmarknad, men unga upplever det svårare att få jobb

Report this content

Antalet uppsagda som beviljas stöd från Trygghetsfonden TSL minskar dramatiskt med 80 procent och är nu nere på nivåer som innan pandemin. Samtidigt har andelen unga som anser att det är svårt att få jobb ökat med 11 procentenheter jämfört med innan pandemin.

Trygghetsfonden TSL:s rapport för andra kvartalet visar att antalet uppsagda nu är 80 procent färre jämfört med det andra kvartalet förra året. Handeln och hotell- och restaurangbranschen har under motsvarande periodjämförelse en ännu mer dramatisk minskning, drygt 90 procent färre uppsagda som bevilja omställningsstöd. 

 • Det har skett en anmärkningsvärd förbättring av arbetsmarknaden det senaste kvartalet. Trygghetsfonden TSL tar just nu emot en femtedel så många uppsagda personer som för ett år sedan. Det är av stor vikt att vi får bukt med smittspridningen så att arbetsmarknaden som helhet och särskilt inom utsatta branscher kan fortsätta att stärkas, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Arbetsmarknaden för unga drabbades hårt under pandemin men trots att andelen uppsagda under 30 år normaliserats, är det 11 procentenheter fler som anser att det är svårt att få jobb. Anställningsform och utbildningsnivå är två faktorer som tydligt påverkar ungas ställning på arbetsmarknaden. Det är svårt att få ett nytt jobb anser 57 procent av de visstidsanställda under 30 år. Motsvarande siffra för tillsvidareanställda är 32 procent. Utbildningsbakgrund har stor påverkan, bara två av tio med enbart grundskola känner sig trygga. Med gymnasieutbildning stiger andelen till hälften.

Av de under 30 år som beviljats stöd från Trygghetsfonden TSL har 77 procent gymnasieutbildning, 11 procent enbart grundskoleutbildning och 12 procent har högskoleutbildning. Av dessa får de med gymnasie- eller högskoleutbildning i högre grad en ny tillsvidareanställning jämfört med de som har grundskolenivå. 

 • Samtidigt som arbetsmarknaden stärkts generellt är det fler unga som ser svårigheter att få ett nytt jobb. Det är framför allt anställningsform och utbildningsnivå som påverkar situationen. Nästan var fjärde person under 30 år får en utbildningsinsats genom oss för att kunna matchas till ett nytt jobb, konstaterar Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL  

För de med utbildning på grundskolenivå ser Trygghetsfonden TSL att en högre andel får kortare visstidsanställning, behovsanställning eller slutar som arbetssökande jämfört med de som har högre utbildningsnivå. Nästan var fjärde person under 30 år har fått en utbildningsinsats genom Trygghetsfonden TSL för att kunna matchas till ett nytt jobb. 

Omställning från uppsagd till ett nytt jobb innebär ofta förändringar och kräver insatser på kompetensutveckling. Detta är också något som många unga verkar medvetna om. Av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen vidtagit ses satsningen på yrkesutbildning som den mest effektiva.

Arbetsmarknadsläget i korthet:

 • 3 115 uppsagda personer beviljades stöd andra kvartalet 2021, i nivå med 2019
 • 80 procent färre uppsagda än under andra kvartalet 2020 (17 000 personer)
 • Drygt 90 procent färre uppsagda personer från hotell- och restaurangbranschen och handeln under andra kvartalet jämfört motsvarande period 2020.
 • Under andra kvartalet 2021 är det industrin, byggsektorn och livsmedelsbranschen som står för flest uppsagda som anmälts till Trygghetsfonden TSL.
 • I år är det är bara inom livsmedelsbranschen och bland elektriker som antalet uppsagda ökar något, 10 respektive 5 procent fler.
 • Att så många färre sägs upp från handeln och hotell & restaurangbranschen påverkar demografin för det totala antalet uppsagda som beviljas omställningsstöd:
  • Andelen uppsagda unga under 30 år har minskat från 30 till 24 procent
  • Andelen uppsagda kvinnor har minskat från 40 till 34 procent
 • Nio av tio som får stöd av Trygghetsfonden TSL har fått en positiv lösning i år
 • Fyra av fem får ett lika eller mer kvalificerat nytt jobb

 
Presskontakt:

Johan Grauers
Kommunikationschef
 070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Hjälp till jobb - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar