Stora konsekvenser för arbetsmarknaden, men 9 av 10 får nytt jobb enligt ny rapport

Report this content

Under andra kvartalet ledde coronapandemin till 60 gånger fler uppsagda från hotell- och restaurangbranschen. Men halvårsrapporten från Trygghetsfonden TSL visar också att den uppsägningsvågen bedarrat något och att det under juni var branscher som industrin, handeln och transport som stod för en större andel uppsägningar. Samtidigt får 9 av 10 uppsagda nytt jobb efter omställningsstöd.

Totalt under första halvåret 2020 anmäldes 22 381 uppsagda personer för omställningstöd från Trygghetsfonden TSL, vilket kan jämföras med 6 161 personer motsvarande period 2019. Merparten av uppsägningarna skedde under det andra kvartalet. 

Tabellen är en uppställning av det första halvårets mest drabbade branscher, antal uppsagda från respektive bransch som anmälts till Trygghetsfonden TSL och ökning jämfört med första halvåret 2019.   

BRANSCH ANTAL UPPSAGDA ÖKNING
Hotell- och restaurang 7 123 3 515 %
Industri 5 349 230 %
Handel 2 832 116 %
Transport 1 868 355 %
Bygg              1 599 100 %
 

Under juni har det skett en förändring av vilka branscher som säger upp och där nu industrin står för flest uppsagda, följt av transportsektorn och handeln.

Till skillnad från de flesta andra branscher ökade antalet uppsagda som anmäldes till Trygghetsfonden TSL från transportsektorn och handeln under juni jämfört med krismånaden april. 

- Hotell- och restaurangbranschen drabbades tidigt och i störst omfattning av de restriktioner som Covid-19 innebar, men under maj och juni ser vi att uppsägningarna inom branschen avtagit något säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

Under andra kvartalet inkom 231 konkurser till TSL, vilket är tre gånger fler än under motsvarande kvartal 2019 och den högsta noteringen sedan TSL började föra konkursstatistik 2018.

- Nära hälften av de som sägs upp inom handeln kommer från konkurser. En förklaring är att Coronapandemin påskyndar den strukturomvandling som pågått under en längre tid säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

Trots det stora antalet personer som förlorar jobbet så får de som deltar i Trygghetsfonden TSL:s omställningsprogram nytt jobb, till och med i något högre utsträckning än under 2019. Under första halvåret fick 9 av 10, drygt 3000 personer ett nytt jobb, började studera eller startade eget företag. De flesta får ett nytt jobb 3–6 månader efter påbörjat omställningsprogram. Andelen som väljer att börja studera har ökat till 9 procent vilket är en vanlig trend under en lågkonjunktur.

- Det är viktigt att lyfta fram att det finns jobb att söka, även i tider som dessa. Mitt under pågående coronapandemi har vi hjälpt över 3000 personer till ett nytt jobb säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

Läs mer i den bifogade rapporten.

Presskontakt

Johan Grauers

Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Hjälp till jobb - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar