Stora skillnader mellan pandemiåret och finanskrisen

Report this content

35 011 uppsagda personer fick stöd av Trygghetsfonden TSL under pandemiåret 2020, nästan tre gånger fler jämfört med 2019. Under finanskrisen 2009 fick drygt 60 000 uppsagda stöd, men då mer avgränsat till industrin. Pandemikrisen har slagit bredare och till exempel hotell, restauranger och handel har drabbats hårdare. Mitt under krisen får fortfarande 9 av 10 ett nytt jobb.

Pandemin har haft stor inverkan på branscher som hotell och restaurang, handel och transport vilka utgjort 50 procent av alla uppsagda som ansökt om stöd hos Trygghetsfonden TSL. Motsvarande siffra under finanskrisen var 12 procent. Under finanskrisen utgjorde industrin ungefär 70 procent av alla uppsagda men under nuvarande kris har andelen varit 30 procent.

- Jämför vi denna kris som främst är driven av pandemin ser vi ett annat avtryck på arbetsmarknaden än under finanskrisen som drevs av en finansiell kollaps. Nedstängningen av samhället har slagit bredare över fler branscher, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Pandemins effekter på arbetsmarknaden
Den kraftiga ökningen av antalet uppsagda 2020 berodde framförallt på den stora varselvåg som kom under andra kvartalet då nedstängningen av samhället slog igenom. Initialt drabbades hotell- och restaurangbranschen hårdast och hade 24 gånger fler som sökte stöd jämfört med 2019. Andra branscher som drabbats av pandemin är handeln (+107 %), industrin (+90%), transport (+246 %) och byggsektorn (+98 %).

- Branscher som kräver fysisk närvaro för verksamheten eller tjänsterna är hårt drabbade av de restriktioner som pandemin inneburit. Senare halvan av 2020 har flest uppsägningar kommit från industrin, handeln och byggsektorn, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Regionalt har krisen slagit brett, och antalet uppsagda personer berättigade till stöd har ökat i samtliga län. I hälften av länen har inflödet mer än fördubblats under 2020. Inflödet från de tre storstadslänen ökade mer än genomsnittet för övriga län. Stockholm, Västra Götaland och Skåne stod tillsammans för 54 procent av alla uppsagda jämfört med 43 procent 2019.  

För mer detaljer se bifogad rapport.

Osäker arbetsmarknad?
Trots krisen finns det fortfarande jobb och under 2020 fick 91,4 procent av de som fått stöd från Trygghetsfonden TSL ett nytt jobb, började studera eller startade eget, totalt 15 472 personer.

- Majoriteten får en tillsvidareanställning men andelen som får en visstidsanställning ökar något. Vi ser också att 9 procent, nästan dubbelt så många, istället väljer att börja studera. Dessa förändringar är kända mönster vid en osäker arbetsmarknad, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

Det finns branscher som går bra under pandemin. Vi handlar mat, handsprit på apoteken och renoverar hemma. Vi beställer gärna varor via nätet och får dem hemlevererade.

Branscher som rekryterar:

 • Livsmedels- och byggvaruhandeln, Apotek
 • Logistik och godstransport
 • Tillverkning av hushåll och hygienartiklar
 • Tillverkningsindustrin (automation/process)
 • Tillverkning av byggmaterial och snickerier
 • Anläggningsarbeten/installationer

Branscher som har det tuffare

 • Hotell och restaurang/konferensanläggning
 • Handel och försäljning (sällanköp)
 • Persontransport
 • Personaluthyrning och bemanning
 • Bygg (större projekt skjuts på framtiden)
 • Tillverkningsindustrin (papper, fordon)

Presskontakt:

Johan Grauers
Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Hjälp till jobb - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media