Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb

I februarirapporten från Trygghetsfonden TSL framgår att tidiga insatser för arbetslösa har stor betydelse för möjligheterna att hitta nytt jobb. Skillnaden mellan att få stöd under uppsägningstiden, jämfört med att få stöd först efter flera månader i arbetslöshet, är drygt 14 procentenheter.

- Resultatet visar hur viktigt det är för en person som blivit uppsagd att få stöd tidigt, säger Björn Elmqvist, kvalitetschef på Trygghetsfonden TSL. Vi kan ge det och man önskar att Arbetsförmedlingen också hade den möjligheten.

TSL har studerat resultatet för drygt 143 000 uppsagda som påbörjade och avslutade ett omställningsprogram mellan åren 2007 och 2013. Det är en större andel av de som började sin omställning innan sista anställningsdag som fick ett jobb, än av de som började efter sista anställningsdag.

Skillnaden mellan de som fick mycket tidiga insatser och de som kom i gång med sin omställning först flera månader efter att de blivit arbetslösa skiljer så mycket som drygt 14 procentenheter. Resultatet försämras ju längre tid det tar innan omställningsstödet kommer igång. Resultatet från undersökningen presenteras i TSL:s februarirapport ”Tidiga insatser ökar chanserna att få jobb”.

Februari månad var en dålig månad för privatanställda arbetare. Fler blev uppsagda och en väsentligt lägre andel fick nya jobb jämfört med februari 2013 och även jämfört med januari månad 2014. De näringsgrenar som mest frekvent förekommer i TSL-systemet – exportföretag och dess underleverantörer – har det tufft trots att den svenska ekonomin totalt har visat tecken på en förbättring. 

Björn Elmqvist, kvalitetschef TSL
mobil: 0733 360 169
e-post: bjorn.elmqvist@tsl.se 

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera