Uppsagd behöver inte bli arbetslös

Med tidig hjälp kan många uppsagda helt undvika att bli arbetslösa konstaterar Trygghetsfonden TSL i rapporten ”Uppsagd men inte arbetslös”. Av rapporten framgår också att det är färre privatanställda arbetare som hittar nytt jobb första kvartalet i år än jämfört med första kvartalet förra året.

En tidig start av omställningsarbetet ökar chansen att få ett jobb för den som blivit uppsagd konstateras i kvartalsrapporten från TSL.

-  I genomsnitt hittar cirka 17 procent av de som deltar i TSL:s omställningsprogram ett arbete redan innan de blivit arbetslösa. För den genomsnittlige uppsagde arbetaren innebär arbetslöshet att man måste leva på 60 procent av sin tidigare lön. Det är både positivt för den enskilde och en samhällsekonomisk besparing att dessa personer aldrig behöver vara en enda dag i arbetslöshet, säger Mattias Elm, analysansvarig på Trygghetsfonden.

80 procent av deltagarna i TSL-systemet påbörjar sina omställningsprogram innan de arbetar sin sista dag på det arbete som de blivit uppsagda från.

-  Eftersom vi till skillnad från Arbetsförmedlingen startar våra insatser redan under uppsägningstiden, så innebär det att vi långt tidigare kommer i kontakt och börjar arbeta med individer som behöver stöd, säger Björn Elmqvist, kvalitetsansvarig på Trygghetsfonden. Men tyvärr har inte TSL-systemet egna resurser att hjälpa de individer som behöver allra mest stöd. För dessa personer är det av mycket stor vikt att samhällets resurser på ett tidigt stadium kan sättas in så att de inte hamnar i långvarig arbetslöshet.

Antalet uppsagda som beviljas omställningsstöd hos TSL fortsätter att öka. Under mars månad beviljades 2 547 personer stöd och under hela första kvartalet beviljades 5 943 personer stöd. Andelen som hittat ett jobb under första kvartalet i år är markant lägre än första kvartalet förra året. 73,2 procent fick ett jobb efter avslutat omställningsprogram i år jämfört med att 80,9 procent gick till jobb första kvartalet förra året. 

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar