Vi närmar oss historiskt låga nivåer på antal personer i omställning

Under september månad beviljade Trygghetsfonden TSL omställningsstöd för 919 uppsagda personer, det är en minskning med 28 % jämfört med september 2016. Under det senaste 12 månaderna har 12 717 personer beviljats omställningsstöd, en minskning med 12.8 % jämfört med föregående period. Detta kan jämföras med krisåret 2009 då över 60 000 personer fick omställningsstöd.

Transportföretag, tjänsteföretag och byggsektorn sticker ut som särskilt heta branscher där över 80 % av de som sägs upp får nytt jobb inom ett år. Personer som sägs upp från dessa branscher får också snabbt ett nytt jobb. I snitt är de i omställningsprogram ca 120 dagar, varav de är arbetslösa i omkring 60 dagar. För samtliga branscher var genomsnittstiden i omställning för uppsagda personer var 180 dagar varav 97 dagar i arbetslöshet.

"Att tiden i arbetslöshet är kortare än tiden i omställningsprogram visar på vikten att inleda arbetet mot ett nytt jobb så tidigt som möjligt. Påbörjas insatserna redan under uppsägningstiden blir tiden i arbetslöshet kortare säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL"

Trygghetsfonden TSL konstaterar att vi har en god arbetsmarknad där flertalet prognoser pekar på fortsatt öka sysselsättning under 2018.

FAKTA Trygghetsfonden TSL är en omställningsförsäkring avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv. 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare ingår i TSL:s omställningsförsäkring som gäller på arbetsplatser som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Vi är Sveriges största nätverksorganisation för omställning och hjälper i genomsnitt 15 000 människor per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb. Vårt arbete innebär också att vi ser till så att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. En kvarts miljon omställningar har genomförts i TSL-systemet sedan 2006

Johan Grauers
johan.grauers@tsl.se
+46 70 672 52 85

 

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Om oss

Hjälp till jobb - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se