Citat

Insatsen i Haparanda har varit väldigt lyckad. Vi har genomfört en unik satsning genom en kontrolloperation där svensk tull och polis i samverkan med finsk tull och polis har haft en markant ökad närvaro i Haparanda med omnejd. Vi har mycket goda resultat av insatsen med beslag av både vapen och narkotika och de fina beslagen som gjorts är resultatet av nära samarbete mellan myndigheter där vi jobbat utifrån en gemensam lägesbild.
Martin Petersson, Tullverket, insatsledare för kontrolloperationen
Ärendet är ett exempel på de stora mängder narkotika som kommer in i Sverige via posten från utlandet.
Richard Johansson, Tullkriminalenheten Göteborg, Tullverket
Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot leksaker, accessoarer, tomma förpackningar och delar till mobiler.
Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket
Marknaden för piratkopierade produkter är gränslös och förekommer inom alla branscher när allt fler handlar på internet. Det innebär att allt fler piratkopierade varor dyker upp i försändelser från olika håll i världen, vilket konsumenten måste informeras om och göras mer uppmärksam på.
Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket
Vi är medvetna om att många fler än de som får brevet berörs och uppmanar alla som handlar med Storbritannien att ta del av informationen på vår webbplats.
Åsa Wilcox, avdelningschef Effektiv Handel, Tullverket
Vi kan konstatera att det endast skett en liten ökning av tilldelade Eori-nummer, ett registreringsnummer som krävs vid tullhantering. Det företagen kan göra för att minska påverkan är att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns på plats, vilket i sin tur möjliggör en effektivare ärendehantering från Tullverkets sida.
Åsa Wilcox, avdelningschef Effektiv Handel, Tullverket
– Om det finns hundägare som köpt valpar med ett serbiskt hundpass från oktober 2013 till och med mars 2014 vill vi gärna komma i kontakt med dem för att komma vidare i vår utredning, säger Gunnel Hellman, Tullverkets utredare i ärendet. Det vi har fått kännedom om hittills är att hundvalpar med serbiskt hundpass sålts i Skåne, Småland och även på Öland under den aktuella tiden. Om du misstänker smuggling av hundar som rör det här ärendet, ring Tullverket 0771-520 520. När du möts av vårt talsvar väljer du
Gunnel Hellman
- Tramadol är ett av de vanligaste narkotiska läkemedlen som Tullverket beslagtar och som ofta förekommer bland missbrukare.
Lars Hansson, Tullverkets nationella specialist på droger