Citat

Beslaget tillhör ett av våra större och det känns otroligt bra att vi stoppat över 390 kilo cannabisharts att komma ut i samhället
Erik Friberg, chef vid Tullkriminalenheten på Tullverket i Malmö.
Det här är ytterligare ett ärende i raden av de så kallade ”myrtrafikärendena” avseende smuggling av alkohol. Genom ett omfattande utrednings- och analysarbete har Tullkriminalen i södra Sverige nu satt stopp för dessa smugglare. Den misstänkta brottsligheten har bestått i att alkoholvaror med hög frekvens förts in till Sverige och sedan sålts vidare i landet och det med stor förtjänst.
Oscar Lindvall, aktionsgruppledare och tullåklagare, Tullverket Malmö
Det finns flera orsaker till ökningen av antalet beslag. Dels att Tullverket fått ökat budgetanslag så att vi kan anställa fler medarbetare och därmed också genomföra fler tullkontroller, dels att inflödet av narkotika är stort.
Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen, Tullverket
Tullverket gjorde flera stora beslag förra året och i det sammanhanget känns det också viktigt att lyfta Tullverkets samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter, både nationellt och internationellt. Flera av våra beslag och tillslag är goda exempel på myndighetssamverkan och det samarbetet är viktigt för fortsatta framgångar.
Lars Kristoffersson, chef för brottsbekämpningen, Tullverket
Skattebortfallet för den beslagtagna alkoholen är hela 1 600 000 kr. Det är pengar som skulle ha gått till vår gemensamma välfärd om samma mängd alkohol hade inhandlats på Systembolaget.
Lina Andersson, chef för tullkriminalenheten vid Tullverkets gränsskyddsverksamhet, Stockholm
Etableringen i Gävle är ett resultatet av att vi identifierat ett behov av att stärka Tullverkets verksamhet. Att Tullverket finns på fler orter hjälper oss att än bättre utföra vårt uppdrag med att kontrollera varuflödet och därmed bidra till ett tryggt och säkert samhälle.
Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör, Tullverket
Efter analys av paketens innehåll visade det sig vara kokain i en mängd av cirka 25 kilo.
Gill Eriksson, biträdande chef, tullkriminalenheten på Tullverket
Det som är viktigt och känns mycket bra är att vi satt stopp för att en mycket stor mängd narkotika hamnar i orätta händer.
Gill Eriksson, biträdande chef, tullkriminalenheten på Tullverket
Insatsen i Haparanda har varit väldigt lyckad. Vi har genomfört en unik satsning genom en kontrolloperation där svensk tull och polis i samverkan med finsk tull och polis har haft en markant ökad närvaro i Haparanda med omnejd. Vi har mycket goda resultat av insatsen med beslag av både vapen och narkotika och de fina beslagen som gjorts är resultatet av nära samarbete mellan myndigheter där vi jobbat utifrån en gemensam lägesbild.
Martin Petersson, Tullverket, insatsledare för kontrolloperationen
Ärendet är ett exempel på de stora mängder narkotika som kommer in i Sverige via posten från utlandet.
Richard Johansson, Tullkriminalenheten Göteborg, Tullverket
Under fjolåret ingrep Tullverket bland annat mot leksaker, accessoarer, tomma förpackningar och delar till mobiler.
Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket
Marknaden för piratkopierade produkter är gränslös och förekommer inom alla branscher när allt fler handlar på internet. Det innebär att allt fler piratkopierade varor dyker upp i försändelser från olika håll i världen, vilket konsumenten måste informeras om och göras mer uppmärksam på.
Per Holgersson, specialist på immaterialrätt och produktsäkerhet, Tullverket
Vi är medvetna om att många fler än de som får brevet berörs och uppmanar alla som handlar med Storbritannien att ta del av informationen på vår webbplats.
Åsa Wilcox, avdelningschef Effektiv Handel, Tullverket
Vi kan konstatera att det endast skett en liten ökning av tilldelade Eori-nummer, ett registreringsnummer som krävs vid tullhantering. Det företagen kan göra för att minska påverkan är att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns på plats, vilket i sin tur möjliggör en effektivare ärendehantering från Tullverkets sida.
Åsa Wilcox, avdelningschef Effektiv Handel, Tullverket
– Om det finns hundägare som köpt valpar med ett serbiskt hundpass från oktober 2013 till och med mars 2014 vill vi gärna komma i kontakt med dem för att komma vidare i vår utredning, säger Gunnel Hellman, Tullverkets utredare i ärendet. Det vi har fått kännedom om hittills är att hundvalpar med serbiskt hundpass sålts i Skåne, Småland och även på Öland under den aktuella tiden. Om du misstänker smuggling av hundar som rör det här ärendet, ring Tullverket 0771-520 520. När du möts av vårt talsvar väljer du
Gunnel Hellman
- Tramadol är ett av de vanligaste narkotiska läkemedlen som Tullverket beslagtar och som ofta förekommer bland missbrukare.
Lars Hansson, Tullverkets nationella specialist på droger