Fördjupat samarbete mellan Skatteverket och Tullverket

Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand och Tullverkets tf. generaldirektör Göran Ekström undertecknade under förmiddagen en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete. Syftet är att effektivisera verksamheten för de båda myndigheterna och förenkla för allmänheten och företagen bland annat genom nya IT-tjänster.

Fokus ligger på två områden; hanteringen och kontrollen av punktskatter och moms vilket kommer att förenklas om planerna förverkligas. Samt utveckling av nya it-tjänster inom ramen för 24-timmarsmyndigheten, ett område där både Skatteverket och Tullverket redan gjort stora satsningar. Det framgår av en gemensam rapport från de båda myndigheterna (bifogas som pdf). Ett av de förslag som ska utredas närmare är om också Tullverket kan utnyttja Skatteverkets så kallade skattekonton för att ta in sina avgifter från importföretagen. Det skulle förenkla hanteringen för både Tullverket och företagarna. För importföretag föreslås också i rapporten att företag som kvalitetssäkrats i Tullverkets Servicetrappa, skulle kunna befrias från att erlägga importmoms genom att Tullverket och Skatteverket kvalitetssäkrar momsredovisningsrutinerna. Myndigheterna vill också se över möjligheterna till en mera samlad gemensam ansträngning för att förebygga och bekämpa brottslighet som exempelvis smuggling, momsfusk och skalbolagsaffärer. Även gemensamma riskanalyser och gemensamma revisioner av företag nämns som tänkbara metoder för att vinna framgång inom dessa områden. Sveriges medlemskap i EU 1995 banade väg för en omfattande införsel av tobak och sprit. De erfarenheter som Tullverket gjort inom det brottsbekämpande arbetet är av stort intresse för Skatteverket. Den gemensamma arbetsgrupp som utformat rapporten föreslår därför att erfarenhetsutbytet inom detta område fördjupas. Flera av förslagen i rapporten kräver ändringar i den nuvarande lagstiftningen. För mer information kontakta Karl-Gustav Holmgren, projektledare Tullverket 070-350 09 61, Ingrid Svedberg, projektledare Skatteverket 08-764 81 56. För högupplöst version av bild från undertecknandet kontakta Tullverket 070-236 70 99.

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar