Klart med hantering av Kinapaketen

Report this content

Tullverket har nu tagit emot Postnords handlingsplan för hur moms ska tas ut på postorderförsändelser av ringa värde från länder utanför EU.

Den 18 januari hade Tullverket och Postnord ett möte där Tullverket tydliggjorde att moms ska betalas in för alla postorderförsändelser som kommer från tredjeland, alltså från ett land utanför EU. Momsen ska tas ut från första kronan av den beställda varans värde. Postnord har nu presenterat en lösning för momshanteringen av försändelser av ringa värde.

– Det är glädjande att Postnord nu har arbetat fram en lösning för sin hantering av den här typen av försändelser, de så kallade Kinapaketen, säger Åsa Wilcox, avdelningschef för Effektiv handel på Tullverket.

Tullverket och Postnord har haft möten kontinuerligt sedan 18 januari för att säkerställa de juridiska, systemtekniska och praktiska konsekvenserna av Postnords olika förslag till lösningar.

– Det har varit många turer och långa diskussioner. Det är en komplicerad fråga och svårtolkad lagstiftning. Det har gjorts ett stort arbete sedan 18 januari - från Postnords sida för att lösa sina utmaningar när det gäller logistik och produktion och från Tullverket för att att säkerställa att Postnords förslag till lösningar är i enlighet med gällande lagstiftning och EU:s övergångsbestämmelser. Men även för att vi ska kunna ta emot uppgifter som Postnord lämnar elektroniskt till våra it-system, säger Åsa Wilcox.

Den lösning som nu kommer att implementeras är tillfällig. Under 2021 införs en ny lösning inom ramen för den gemensamma tullagstiftningen inom EU där all tullhantering kommer att vara elektronisk. Samtidigt pågår ett arbete med en skattereform inom EU. Det innebär att samtliga EU-länder kommer att ha samma hantering av moms på försändelser från länder utanför EU.

Postnord har i sin lösning åtagit sig att säkerställa att enskilda försändelser är spårbara i enlighet med den lagstiftning som gäller för lagerbokföring. Det betyder att kunderna via Postnords kundtjänst kan få uppgift om registrerat id-nummer och var försändelsen fysiskt finns lagrad. Det innebär i teorin att det nu kommer att bli möjligt att som privatperson göra en tulldeklaration på egen hand för att betala in momsen på den här typen av postorderförsändelser av ringa värde. I realiteten måste dock deklarationen upprättas genom ett EU-gemensamt normalförfarande i form av en formell importdeklaration. Det är en hantering som Postnord annars genomför för beställarens räkning i sin roll som ombud, och som Postnord också tar betalt för.

– Att på egen hand upprätta en tulldeklaration är i dagsläget komplicerat eftersom det är många olika uppgifter och koder som ska fyllas i dokumentet, säger Åsa Wilcox. Deklarationen måste fyllas i på blankett och lämnas fysiskt till en av våra tullklareringsexpeditioner tillsammans med styrkande handlingar. Ambitionen med de diskussioner som förs inom EU är att den här hanteringen ska bli enklare, både för postoperatörer och konsumenter.

För mer information kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Presstjänst
0771-450 590

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda.

Dokument & länkar