Piratkopior ett fortsatt stort problem i EU

Förra året stoppade Tullverket närmare 69 000 piratkopierade artiklar eller produkter i varuflödet till Sverige. Sett till hela EU handlar det om över 100 miljoner artiklar som stoppats. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen som presenterats idag.

Piratkopiering är en storindustri som idag omfattar alla slags produkter - allt från kläder och accessoarer till läkemedel och bildelar. Det är en verksamhet som inte bara drabbar företag och deras anställda utan som också innebär en risk för konsumenterna, eftersom kopiorna kan vara undermåliga i kvalitet och ibland rent av farliga.
EU:s statistik, som presenteras idag, visar att tullmyndigheterna inom EU under 2011 stoppat 115 miljoner piratkopierade artiklar till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är en ökning jämfört med 2010.

De varor som stoppades var bland annat läkemedel, förpackningsmaterial och cigaretter. Bland ursprungsländer för kopiorna utmärker sig Kina (73 procent), men även Indien, Turkiet, Hong Kong och Förenade Arabemiraten är vanligt förekommande ursprungsländer.

I Sverige stoppade Tullverket under samma period 68 912 artiklar till ett marknadsvärde av 33 miljoner kronor, vilket är en liten minskning jämfört med 2010. Eftersom Sverige ingår i den gemensamma EU-marknaden kan en vara som importeras till ett annat EU-land även säljas här, och sett ur ett EU-perspektiv finns det därför inga tecken på att utvecklingen har vänt när det gäller inflödet av piratkopierade varor.

Exempel på varor som stoppats i Sverige under 2011 är förfalskade elektronikvaror, hudvårdsprodukter och konfektion, men även förfalskade läkemedel och leksaker förekommer.

Mer information:
Läs mer i EU-rapporten
Läs mer om immaterialrätt i faktabladet ”Att köpa förfalskade varor, vad innebär det?”
För ytterligare information, kontakta Tullverkets presstjänst på 0771-450 590

Taggar:

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar