Tullverket beslagtog 1,3 miljoner norska kronor

I november i år gjorde Tullverket ett stort belag av kontanter, 1 364 500 norska kronor i Svinesund vid gränsen mot Norge. I dag väcks åtal vid Uddevalla tingsrätt mot två män i 30-årsåldern som misstänks för bland annat grovt penningtvättsbrott.

Det var i mitten av november som tulltjänstemännen i Svinesund tog ut en norskregistrerad personbil för tullkontroll. Vid kontrollen upptäcktes en cabinväska i bilens baksäte. I väskan påträffades 1 364 500 norska kronor, uppdelade i olika buntar.

I Tullverkets brottsutredning framkommer att föraren av bilen uppgett att han skulle köra sin bekant till Göteborg och därefter återvända till Oslo. Han nekar till någon kännedom om väskan med pengarna. Den andre mannen har gjort en del medgivanden men säger att han trodde att det rörde sig om en mindre mängd pengar.

Lagstiftningen på området är ny och är utformad för att kunna tillämpas i liknande fall. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att komma åt organiserad brottslighet att angripa just penningflöden. I det här fallet är det viktigt att de beslagtagna pengarna, som jag hävdar härrör från brottslig verksamhet, inte kommer ut i den verksamheten igen, säger Petter Lundgren, assistentåklagare vid åklagarkammaren i Uddevalla.

Vid en fällande dom kommer pengarna att förverkas, det vill säga tillfalla staten.

Kontanter vid resa
Det finns en gräns för hur mycket kontanter som får föras in i eller ut ur EU utan att anmäla detta. Vill du ta med dig 10 000 euro eller mer – eller motsvarande belopp i andra valutor, värdepapper eller dylikt – ska det anmälas till Tullverket i förväg.

Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism. Med kontanter menas bland annat sedlar och mynt men även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Anmälan ska göras skriftligt. Blanketten finns i tullfilter, på tullkontor och på tullverket.se.

För mer information och bilder kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Om oss

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar den legala handeln och förhindrar den illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar