Arbetsplatserna satsar på säkerheten – rekordmånga ansökningar om nivåklassificering

Noll olycksfall-forumet har beviljat nivåklassificeringar i arbetssäkerhet till 78 arbetsplatser, som har gått in för fortlöpande förbättring av arbetssäkerheten.

Pressmeddelande 18/2018, fritt för publicering 24.4.2018 kl. 10

– Intresset för nivåklassificering bland våra medlemmar har varit rekordartat stort i år. Vi fick in sammanlagt 103 ansökningar. Klassificeringarna fördelar sig ganska jämnt på alla tre nivåklasser, men det finns fortfarande många i toppklassen. Att målsättningen noll olycksfall är möjlig att uppnå visar de 23 företag som helt har lyckats undvika olycksfall, konstaterar ordföranden för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, säkerhetschef Jari Haijanen vid Sappi Finland I Oy.

Utmärkande för de arbetsplatser som har fått en nivåklassificering är att de har välförankrade säkerhetsrutiner som uppdateras regelbundet. Rutinerna synliggör säkerheten i det dagliga arbetet och gör den till en gemensam angelägenhet för hela arbetsplatsen. Till de goda rutiner, som främjar en positiv säkerhetsutveckling hör bl.a. skyddsronder av företagsledningen, informationsmöten om säkerheten på arbetsplatsen och att engagera hela personalen i arbetet med att rapportera om observerade säkerhetsbrister.

Noll olycksfall-forumet beviljar årligen nivåklassificeringar till medlemsarbetsplatser som framgångsrikt har främjat arbetarskyddet på sin arbetsplats.  Vid beviljande av nivåklassificering beaktas bland annat hur ofta det förekommer olyckor på arbetsplatsen och hur allvarliga de är. Det förutsätts också att arbetsplatsen har ett fungerande system för utredning av olycksfall och rapportering av tillbud.

På seminariet "Kiss My Safety - säkerhet kräver insikt" får vi höra hur de nivåklassificerade arbetsplatserna har gått tillväga för att förbättra arbetssäkerheten. Seminariet hålls i Åbo 15.5–16.5.2018.  På programmet finns också andra intressanta presentationer om hur man förbättrar säkerheten och välbefinnandet i arbetet.

Representanter för pressen är välkomna till seminariet. Seminarieprogrammet finns på www.ttl.fi/nollis18. Vi ber pressrepresentanterna anmäla sig senast 9.5.2018 till: Arbetshälsoinstitutets information, expert Tiina Kaksonen, tiina.kaksonen@ttl.fi, tfn 050 364 3158.

Följande arbetsplatser har fått en nivåklassificering i arbetarskydd

NIVÅ I – Världstoppen (28 arbetsplatser)

Forssan Verkkopalvelut Oy*

Ahlstrom Glassfibre Oy, S:t Michel-fabriken*

Ahlstrom Tampere Oy, Tammerforsfabriken*

Boliden Harjavalta

Caruna*

CP Kelco Oy*

Freeport Cobalt Oy

GE Power Finland Oy*

Helen Elnät Ab

Helsingfors stad, revisionskontoret*

Hexion Oy*

Kraton Chemical Oy*

Leca Finland Oy*

LIS Group Oy*

Marioff Corporation Oy

Prefere Resins Finland Oy

Rolls-Royce Oy Ab*

Sandvik Mining and Construction Oy, Tammerfors

Skanska Talonrakennus Oy Pohjoinen alueyksikkö

Steris Finn-Aqua

Suominen Kuitukankaat Oy*

ThyssenKrupp Aerospace Finland Oy*

Trinseo Suomi Oy, Fredrikshamn*

Arbetshälsoinstitutet

UPM Plywood Oy, fanerfabriken Pellos 1*

UPM Plywood Oy, fanerfabriken i Nyslott*

VEO Oy

Westenergy Oy Ab*

NIVÅ II – Närmar sig världstoppen (28 arbetsplatser)

Aurubis Finland Oy

Cimcorp Oy

DS Smith Packaging Finland Oy

Eaton Power Quality Oy

Ensto Finland Oy

Essity Finland Oy Ab

Gasum Oy-koncernen

Helen Oy

Huurre Finland Oy

Kiilto Oy

KONE Industrial Oy Hissfabriken

Lahti Energia-koncernen

Lappeenrannan Energia Oy

LVI-Dahl Oy

Lantmäteriverket

Mölnlycke Health Care Oy

Orion Oyj

Oy Gustav Paulig Ab

Oy Mirka Ab

Patria Land Systems Oy

PerkinElmer Wallac Oy, Åbo

Sandvik Mining and Construction Oy, Åbofabriken

Savon voima Oyj

Stena Recycling Oy

Synthomer Finland Oy*

TAO, Turun Ammattiopistosäätiö*

UPM Plywood Oy, fanerfabriken Pellos 2

Valtasiirto Oy*

NIVÅ III – På väg mot världstoppen (22 arbetsplatser)

MeramaTec Oy

Arkea Kunnossapito Oy

Digita Oy

Evonik Silica Finland Oy

Fermion Oy

Golder Associates Oy

Herrfors Oy Ab

Meyer Turku Oy

Oy Primo Finland Ab

Peikko Finland Oy

Ponsse Oyj

Remeo Oy

Roal Oy

Santasalo Gears Oy

Stora Enso Oyj, Metsä

Suomen Energia-Urakointi Oy

Tampereen Sähkölaitos -koncernen

Turun Korjaustelakka Oy

UPM Plywood Oy, fanerfabriken i Joensuu

UPM Plywood Oy, fanerfabriken i Kalso

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

* = Arbetsplatsen nådde målet noll olycksfall 2017

Noll olycksfall -forumet är ett nätverk för arbetsplatser som vill förbättra arbetarskyddet och arbetshälsan fortlöpande och dela med sig av goda rutiner och arbetssätt. Forumet har verkat sedan 2003. Det omfattar i dag över 400 arbetsplatser runtom i Finland, vilket motsvarar 16 % av den sysselsatta arbetskraften. Forumets verksamhet samordnas av Arbetshälsoinstitutet.

Mer information

produktchef Tiina-Mari Monni, Arbetshälsoinstitutet, ledare för Noll olycksfall-forumet, tiina-mari.monni@ttl.fi, tfn 050 433 1607

säkerhetschef Jari Haijanen, Sappi Finland I Oy, ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, jari.haijanen@sappi.com, tfn 050 598 7603

www.nollis.fi

@Nollatapaturmaa

Olycksfallsstatistik: Olycksfallsförsäkringscentralen 

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, expert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.