Mångkulturens fördelar borde utnyttjas bättre på arbetsplatserna

Report this content

Pressmeddelande 30/2017 19.6.2017
Arbetshälsoinstitutet, Förbundet för Finländskt Arbete, Arbetslivet 2020-projektet och TEKES informerar

Arbetsplatserna borde bli bättre på att utnyttja kompetensen hos anställda från andra kulturer. Det tyckte över hälften av de arbetsgivare och arbetstagare som svarade på enkäten ”Made by Finland”. Överlag ansågs situationen vara bättre i stora företag, medan det i den offentliga sektorn och i små och medelstora företag fanns mer utrymme för förbättringar. Detta framgår av en utredning som gjordes på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete, Arbetshälsoinstitutet, Arbetslivet 2020-projektet och TEKES. Utredningen är en del av kampanjen ”Made by Finland Suomi 100” och genomfördes av Aula Research Oy.

Bara en tredjedel av arbetsgivarna (32 %) och andra personer i yrkesaktiv ålder (31 %) bedömde att arbetsplatserna förstår att utnyttja kompetensen hos anställda från andra kulturer. Positivast bedömdes situationen av anställda inom den privata servicesektorn, medan industrisektorn fick negativare omdömen.

– Det här är lätt att förstå, eftersom en stor del av våra anställda med utländsk bakgrund arbetar i service- och försäljningsyrken, säger Barbara Bergbom, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet. Också allt fler av kunderna har utländsk bakgrund, vilket betyder att språkkunskaper och kulturkännedom är en fördel inom kundtjänsten och utvecklingen av kundservicen.

– Alltför stora krav på homogenitet när det gäller rekrytering och verksamhetsformer kan innebära ett hinder för att arbetsplatsen ska kunna dra nytta av kompetensen hos personer från andra kulturer. Vid rekryteringen borde man vara modigare och ta lärdom av servicesektorn, så att arbetsplatserna skulle bli mer mångformiga och erbjuda utrymme för kreativitet och innovation. Detta förutsätter dock en medveten satsning på mångformighet, påpekar Bergbom.

– Fördelarna med kulturell mångformighet kan utnyttjas på många olika sätt beroende på arbetets målsättningar. Bra kulturkännedom är till nytta t.ex. när man söker sig ut på den internationella marknaden, både i fråga om produktutveckling och marknadsföring, tillägger Bergbom.  

Hur kan arbetsplatsen bli bättre på att utnyttja mångkulturens fördelar?

Chefen har en central roll när det gäller att utnyttja och utveckla mångkulturen på arbetsplatsen.

– Metoderna är många – det är bara att modigt börja använda dem, säger specialforskare Auli Airila från Arbetshälsoinstitutet.

1. Satsa på arbetsintroduktionen. Ge arbetstagare med invandrarbakgrund en omsorgsfull introduktion i arbetsuppgifterna och arbetsplatsens rutiner och arbetssätt. Uttryck dig enkelt och tydligt. Informera om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter och beskriv hur den finländska arbetskulturen fungerar. En bra introduktion hjälper arbetstagaren att lära sig jobbet snabbare och komma in i arbetsgemenskapen.

2. Behandla alla jämställt och likvärdigt. Se till att alla anställda oavsett bakgrund har lika möjligheter att bli hörda, delta i utvecklingen av arbetsplatsen, utbilda sig och gå framåt i karriären.

3. Utnyttja de anställdas kompetens. Arbetstagare med invandrarbakgrund kan ha sådana kunskaper och färdigheter som man inte har lagt märke till eller förstått att dra nytta av. Upptäck och ta vara på de anställdas kompetens!

4. Utveckla arbetsgemenskapens mångkulturkompetens. Förståelse för olika kulturers särdrag och sedvänjor underlättar arbetet. Diskutera tillsammans skillnaderna mellan olika kulturer och hur de påverkar arbetsgemenskapens funktion. Det finns också utbildningstjänster som stöder mångkulturen på arbetsplatsen.

5. Främja öppenhet inom arbetsgemenskapen. Uppmuntra alla medlemmar i din arbetsgemenskap till öppen diskussion och interaktion.

- För att utnyttja fördelarna med mångkultur krävs det ett nära samarbete mellan ledningen, personalförvaltningen, cheferna och alla anställda, understryker Airila.

Goda relationer till invandrarkolleger ökar välbefinnandet i arbete

Människor har en naturlig benägenhet att umgås med personer som de upplever vara likadana som de själva, också på arbetsplatsen. Men goda arbetskamratrelationer mellan invandrare och finskfödda ger större arbetstillfredsställelse än relationer med arbetskamrater från den egna kulturen, visar Barbara Bergboms färska doktorsavhandling.

- Invandrare från de mest avlägsna kulturerna kan vara de som löper den största risken att utsättas för socialt utanförskap och arbetsplatsmobbning, säger Bergbom.

- På arbetsplatser där det finns både anställda med invandrarbakgrund och finskfödda anställda bör man fästa särskilt stor vikt vid goda sociala relationer och delaktighet samt förebyggande av arbetsplatsmobbning.

Mer resultat från Made by Finland-utredningen presenteras på Finlandsarenan och senare i augusti

- Mångkulturens fördelar var bara en av de infallsvinklar på kompetensutnyttjande som kartlades i Made by Finland-utredningen. Utredningens samtliga delar handlar om det finländska arbetslivets styrkor – kunnande, säkerhet och samarbete. Fler resultat presenteras i juli i samband med Finlandsarenan och ett större paket offentliggörs i augusti, berättar Jokke Eljala, forskningschef vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Aula Research Oy genomförde utredningen av människors föreställningar om det finländska arbetet. Syftet var att få en bild av arbetslivets styrkor och svagheter både ur arbetstagarnas och arbetsgivarnas synvinkel. Enkäten genomfördes 28.3–7.5.2017 och besvarades av 1056 personer i yrkesaktiv ålder och av 711 personer inom den högsta ledningen för företag och offentliga organisationer. Utredningen genomfördes med hjälp av en elektronisk enkät och telefonintervjuer. Utredningen utfördes på uppdrag av Förbundet för Finländskt Arbete, Arbetshälsoinstitutet, Arbetslivet 2020-projektet och TEKES. Utredningen är en del av "Made by Finland”-kampanjen.

Bilaga: Presentation (powerpoint på finska) Monikulttuurisuuden hyödyntäminen työpaikoilla

Mer information

Barbara Bergbom, senior expert, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 8243765, barbara.bergbom[at}ttl.fi
Auli Airila, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 8245472, auli.airila[at]ttl.fi
Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala[at]suomalainentyo.fi, tfn 050 374 7410

Bekanta dig också med

Mångkulturellt arbetsliv (Arbetshälsoinstitutet)
Arbeta i Finland - information för invandrare på 13 språk

Mångfaldsbarometern 2016 (HR-experternas synvinkel), Arbetshälsoinstitutet 2016

www.madebyfinland.fi

Barbara Bergboms doktorsdisputation om arbetskamratrelationer 17.6.2017 (Tammerfors universitet)

 

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Taggar:

Prenumerera

Citat

Fördelarna med kulturell mångformighet kan utnyttjas på många olika sätt beroende på arbetets målsättningar. Bra kulturkännedom är till nytta t.ex. när man söker sig ut på den internationella marknaden, både i fråga om produktutveckling och marknadsföring.
Barbara Bergbom, senior expert, Arbetshälsoinstitutet