- Orimlig börda läggs på Unionens SAS-medlemmar

SAS bolagsledning meddelade på måndagen att företaget vill genomföra ett besparingsprogram om sammanlagt 3 miljarder.

I besparingsplanerna finns förslag till åtgärder som kraftigt försämrar anställningsvillkoren för Unionens medlemmar på företaget.

- SAS är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Unionen granskar nu vilka effekter besparingsplanerna kan ge. Vi är kritiska till att en orimlig börda och ett stort ansvar för SAS kris läggs på medarbetarna i en komplex branschsituation av överetablering och extremt hård konkurrens med ytterst få lönsamma flygbolag i hela världen, säger Unionens förbundsordförandeCecilia Fahlberg.

Inom kort kommer Unionens medlemmar på SAS inbjudas till medlemsmöten för information och samtal kring läget och det stöd förbundet kan ge.

- Medlemmarna på SAS är i en mycket utsatt situation, där bekymmer över läget på företaget blandas med oro för den egna försörjningen i framtiden. Samtidigt väljer företagsledningen att utsätta medarbetarna för pressen att företagets möjlighet till överlevnad skulle ligga i de anställdas händer. Det är inte rimligt i en branschkonkurrens, där det är långt ifrån ovanligt med både löne- och villkorsdumpning och utstationering av flygpersonal till skatteparadis. Det är också viktigt att påminna sig att två nyemissioner kopplat till besparingsåtgärder redan tidigare har genomförts, sägerCecilia Fahlberg.

Flera av de föreslagna besparingsåtgärderna om bland annat lönesänkningar förutsätter förändringar i kollektivavtalen mellan SAS och Unionen.

- Ett nytt kollektivavtal kräver förhandlingar, vilket företaget så här långt inte inbjudit till. Om så blir fallet är vi från Unionens sida självklart beredda att vända på varje sten för att komma fram till acceptabla och hållbara lösningar. Men lönesänkningar riskerar att försätta medlemmarna i en ännu sämre sits i form av exempelvis sänkt a-kassa om det senare visar sig att dessa besparingar inte räcker. Det är också ett ytterst tveksamt medel att uppnå långsiktig fortlevnad för ett företag, sägerCecilia Fahlberg.

Av Unionens närmare 2 000 medlemmar på SAS är knappt 600 kabinanställda, medan övriga medlemsgrupper är verksamma som markpersonal, bokningsansvariga, IT och administration.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar