1av 10 företag har fått tacka nej till en order pga arbetskraftsbrist

1 av 10 företag har under det senaste året fått tacka nej till en order på grund av arbetskraftsbrist. Och var tredje företag uppger att brist på arbetskraft med rätt kompetens utgör ett tillväxthinder för deras företags svenska verksamhet. Det visar en färsk panel som Unionen gjort bland 232 klubbordföranden i några av Sveriges största företag.

- Resultatet är allvarligt. Många företag står i begrepp att anställa samtidigt som de har svårt att hitta rätt kompetens. Bristen på arbetskraft kan i värsta fall leda till att skapandet av nya jobb försenas eller helt enkelt inte blir av, säger Unionens ordförande Martin Linder.  

Unionen efterlyser därför ett fungerande och öppet system för arbetskraftsinvandring. Drygt 35 procent av de Unionen-klubbar som svarat säger att det i dagsläget finns arbetskraftsinvandrade anställda i den svenska verksamheten.

- Just nu pågår många diskussioner om arbetskraftsinvandringen och hur reglerna ska se ut i framtiden. Unionen har identifierat sex utmaningar där det är hög tid att sätta ner foten och gå från ord till handling. Det handlar bland annat om att ingen arbetskraftsinvandrare ska utnyttjas på arbetsmarknaden och att Migrationsverkets handläggningstider måste kortas, säger Martin Linder.  

Sex utmaningar med arbetskraftsinvandringen

 1. Migrationsverket måste korta handläggningstiderna 

Väntetiderna och den praktiska hanteringen hos Migrationsverket fungerar för dåligt. De långa väntetiderna riskerar att leda till att arbetskraftsinvandrare väljer ett annat land före Sverige vilket på sikt kan leda till färre jobb här.

 2. Utnyttjande av arbetskraftsinvandrare måste upphöra 

Ingen arbetskraftsinvandrare ska utnyttjas på arbetsmarknaden. Dumpning av villkor ska inte medges och det måste finnas effektiva verktyg för att skydda löner och villkor för berörda arbetstagare.

3. Den restriktiva tillämpningen av reglerna måste ses över

Dagens myndighetstillämpning är onödigt fyrkantig och byråkratisk vilket leder till en omotiverad restriktiv tillämpning. Detta måste ses över. Det ska vara enkelt för företagen att anlita den nödvändiga kompetensen, samtidigt som arbetsvillkoren måste garanteras.  

4. Företagen måste själva få avgöra om de ska anställa arbetskraftsinvandrare 

Politiken varken kan eller ska bestämma vilka branscher eller företag som ska rekrytera arbetskraftsinvandrare. Skulle ett sådant förslag bli verklighet skulle företagens möjlighet att hitta rätt kompetens hämmas vilket vore olyckligt.

5. Förhandskontroller av den presumtiva arbetsgivaren måste bli obligatoriska

Detta för att minska risken att arbetstillstånd ges för arbete hos oseriösa arbetsgivare. Prövningen bör innehålla en kontroll via offentliga register för kontroll att företaget existerar, att det bedriver verksamhet och inte har skatteskulder.

6. Det arbetserbjudandes rättsliga ställning måste stärkas

Det arbetserbjudande som arbetsgivaren skickar till Migrationsverket och som den fackliga organisationen yttrar sig över är inte rättsligt bindande. Med andra ord kan en arbetsgivare lova erbjudande i tillståndsprocessen och sedan skriva något helt annat i anställningskontraktet. Det bör skrivas in en bestämmelse i utlänningslagen som säger att arbetstagaren har rätt till minst de villkor som anges i arbetserbjudandet.

Pressjour 08-504 151 00, presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Matilda Ström, pressekreterare, 072-599 21 72, matilda.strom@unionen.se, Gabriel Wernstedt, pressekreterare, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 675 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar