4 av 10 tjänstemän har inte kompetensutvecklats senaste året

4 av 10 tjänstemän har inte kompetensutvecklats det senaste året. Och av de tjänstemän som genomförde kompetensutveckling hade fyra av tio ingen plan för den. Det visar en färsk kompetensbarometer som presenteras av Unionen idag. 

- Det här är ett bekymmer eftersom digitaliseringen bidragit till att alla tjänstemän idag måste hänga med i utvecklingen och ständigt kompetensutvecklas. Gör man inte det halkar man efter på arbetsmarknaden, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Martin Linder betonar vidare att regeringen och arbetsgivarna måste göra mer för att vända trenden.

- Vi ser en utveckling där allt fler företag har svårt att hitta rätt kompetens vilket i sin tur leder till att bolag har svårt att växa och därmed riskerar tillväxten att hämmas. Det gynnar varken företagen eller Sverige.

Unionen ser flera lösningar på problemet. Det handlar bland annat om fler distanskurser och fristående kurser på högskolan som underlättar för studier parallellt med jobbet.

- Tvärtemot det behov vi ser blir sådana utbildningar färre och färre, det är en oroande utveckling, säger Martin Linder.

Unionen vill också se ett trepartssystem för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Det bör bygga på en överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och stödjas av staten.  Men även företagen måste aktivt arbeta med kompetensutveckling:

- Företagen måste inkludera en strategisk kompetensplan som en självklar del i all övrig affärsplanering, avslutar Martin Linder.

Fakta om kompetensbarometern

Unionen gör årligen undersökningar om kompetensutveckling. Resultatet står sig i stort sedan förra året. Ingen trend åt något håll kan urskiljas. De viktigaste iakttagelserna:

  • 4 av 10 tjänstemän har inte genomfört någon kompetensutveckling (KU) alls de senaste tolv månaderna.
  • Av de tjänstemän som genomförde Kompetensbarometern hade 4 av 10 ingen plan för kompetensutvecklingen.
  • Av dessa genomförde 40 procent planen helt. 57 procent genomförde delar av planen.
  • Endast 1 av 4 av tjänstemännen i privat sektor har under det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga individuella mål.
  • 8 av 10 initiativ till kompetensutveckling togs av tjänstemannen på egen hand, eller av tjänstemannen och närmaste chefen tillsammans.
  • Enligt Unionens klubbar har ett av tio företag tackat nej till order på grund av kompetensbrist.

Kompetensutveckling tolkas i undersökningen brett. Det kan vara allt ifrån att gå en kurs, till allt man lär sig och som man kan använda i jobbet, oavsett när, hur och var man lär sig det.

Undersökningen besvarades av 2053 tjänstemän i privat sektor under perioden 24 april – 5 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 56 procent.

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Robin Tapper, 072-709 70 37, robin.tapper@unionen.se

 

 

 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar