Allt färre lönekartläggningar riskerar jämställdheten

Allt färre företag genomför lönekartläggningar som kan upptäcka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Sedan diskrimineringslagstiftningen ändrades 2008 har antalet lönekartläggningar minskat för varje år.

I dag genomför knappt ett av tre företag årliga lönekartläggningar mot mer än hälften av företagen för fem år sedan.

Många företag lever inte ens upp till de minskade krav lagen ställer. På 28 procent av företagen med mer än 100 anställda har ingen lönekartläggning gjorts de senaste tre åren.

Det visar en ny undersökning från Unionen där 1 000 Unionenklubbar tillfrågats.

Sedan 2008 behöver lönekartläggning bara genomföras vart tredje år för företag med fler än 25 anställda, i stället för som tidigare varje år för företag med fler än tio anställda.

- Unionen varnade för konsekvenserna av de försämringar regeringen genomförde och tyvärr fick vi rätt. När lönekartläggning genomförs hittas och åtgärdas osakliga löneskillnader. Nu används detta effektiva verktyg allt mindre. Resultatet är minskade möjligheter att komma till rätta med att kön fortfarande avgör lön, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Det finns i dag en oförklarad skillnad på i genomsnitt 5,9 procent mellan kvinnors och mäns löner på arbetsmarknaden totalt, enligt Medlingsinstitutet. I högre inkomstskikt är skillnaden ännu högre och den största löneskillnaden – 9,2 procent – finns mellan tjänstemän i privat sektor.

Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid tre av tio företag som genomför lönekartläggning. Unionenklubbarna på de företag där lönekartläggning genomförs är också nöjda med den insyn de fått i arbetet att åtgärda löneskillnaderna.

- När Sveriges nya jämställdhetsminister Maria Arnholm tillträdde satte hon ojämlika löner överst på sin agenda. Det var klokt och Maria Arnholm kan nu ge ett välkommet bidrag i detta arbete genom att ge diskrimineringslagen ny kraft genom att återinföra kravet på lönekartläggning varje år, säger Cecilia Fahlberg.

Läs hela rapporten här.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 535 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar