Allt fler tjänstemän stressade av mobilen

Två av tre tjänstemän kollar jobbmailen också på fritiden och allt fler stressas av att ha kontoret i fickan.

Det visar en ny undersökning bland drygt 2 200 tjänstemän i privat sektor som Unionen genomfört.

Bärbar dator, mobil och flextid innebär för tjänstemannen att jobb och fritid alltmer flyter ihop. Arbetet kan ske var som helst och när som helst.

Den undersökning som presenteras i dag visar att möjligheten att läsa sin mail i mobilen leder till ökade krav på ständig tillgänglighet och därmed en alltmer gränslös arbetssituation.

Två av tre tjänstemän instämmer i dag helt eller delvis i att de kollar sin jobbmail efter ordinarie arbetstid, mot hälften av tjänstemännen i den undersökning Unionen genomförde förra året.

På frågan om det är stressande att ta emot mail i mobilen svarar 17 procent ja, vilket är ungefär lika många som för ett år sedan. Men andelen som inte instämmer i påståendet att det är stressande med jobbmail i mobilen har sjunkit från 44 procent till 35 procent.

Färre uppger att de själva bestämmer när de läser jobbmailen, från 60 procent i föregående undersökning till hälften av tjänstemännen. Det pekar på att det i allt större omfattning är omgivningens krav – arbetsgivare eller kunder – på tillgänglighet som påverkar arbetssituationen.

Samtidigt instämmer två av tre i påståendet att jobbmailen i telefonen underlättar arbetet.

- Det gränslösa arbetet innebär en ökad frihet och eget ansvar, men har en baksida av allt större krav på tillgänglighet. Fritiden förvandlas till obetald arbetstid och möjligheterna till nödvändig återhämtning försämras, vilket riskerar hälsan, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

I den kommande avtalsrörelsen kommer Unionen att lyfta upp arbetstidsfrågorna med målet balans i tid för medlemmarna.

- En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarnas ansvar. Med en tillgänglighetspolicy på arbetsplatserna som garanterar möjlighet till återhämtning och vila skulle det bli tydligt vad som förväntas. Vi vill också att man fortlöpande följer upp hur stor arbetsmängden faktiskt är och att man sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att ta itu med arbetsvillkor som riskerar hälsan, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg..

Läs hela rapporten ”Kontoret på fickan” på www.unionen.se

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar