Börsbolag på bräcklig grund

Efter ett svagt 2013 pekar prognoserna för börsbolagen på en uppgång med hygglig omsättningstillväxt för 2014. Omsättningen väntas öka med ca 10 procent under året, jämfört med nolltillväxt 2013. Lönsamheten, som sjunkit 2011-2013, är dock fortfarande relativt svag och väntas inte stärkas förrän under 2015. Uppgången vilar på en fortsatt bräcklig grund. Det visar Unionens Bolagsindikator som publiceras i dag.

- Hur det går för börsbolagen är viktigt för Sverige eftersom de i hög grad är motorer i näringslivet. Indikatorn visar att deras uppgång än en gång blivit svagare än väntat, framför allt till följd av eurozonens svaga utveckling. Efterfrågan från både USA och Sverige och då främst svenska hushåll utvecklas relativt bra men även här finns orosmoln för bolagens tillväxt, säger Unionens nye chefsekonom Lars Jagrén.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika sektorer. Liksom de senaste två åren väntas omsättningen växa snabbare i tjänstesektorn än i tillverkningsindustrin. Lönsamhetsmässigt har utvecklingen varit sämst för tillverkningsindustrin men dålig för båda sektorerna. Inte heller under 2014 väntas lönsamheten förbättras för någon av sektorerna. Uppdelat efter storleksklass väntas omsättningen växa snabbast i de små börsbolagen, i och med detta når de slutligen tillbaka upp till omsättningsnivåerna från före finanskrisen. Lönsamhetsmässigt fortsätter de små bolagen att redovisa avsevärt lägre lönsamhet än de stora företagen.

- I nuläget när bolagen kan finansiera sig till låga kostnader är det viktigt att de ökar sina investeringar i verksamheten. Det är nödvändigt för att stärka bolagens lönsamhet, öka deras produktivitet och skapa nya jobb i Sverige, säger Lars Jagrén.

Bolagsindikatorn är Unionens sammanställning av finansanalytikers bedömningar av de enskilda börsbolagens utveckling. I detta fall cirka 1 500 prognoser av vilka de färskaste är daterade 1 september i år. Rapporten görs två gånger per år.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 570 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media