Den lilla strejken med den stora betydelsen avblåst

Efter 66 dagars strejkande för rimliga anställningsvillkor genom kollektivavtal avslutar Unionen strejken på Focus CRS kl 24.00 natten till söndagen. Anledningen är att verksamheten upphört och att Unionens medlemmars sista anställningsdag är den 25 maj. Det finns inte längre några förutsättningar att fortsätta en strejk.

När Unionens medlemmar ställde krav på avtalsenlig lön och försäkringar valde Focus CRS i Fränsta i Ånge kommun att hellre lägga ned verksamheten än att sätta sig i konstruktiva samtal för att ge sina anställda rimliga villkor. Ägargruppen Peak Partners som står bakom Focus CRS och dess etablering i en glesbygdskommun har inte velat motivera på vilka grunder man beslutat att avveckla verksamheten.

Vid etableringen på orten beviljades företaget investeringsbidrag av Länsstyrelsen i Västernorrland på över en miljon kronor, varav drygt 400 00 kronor betalats ut.

- Medlemmarna som tagit strid för kollektivavtal på Focus CRS är inte många till antalet, men deras engagemang får betydelse för många fler. De har visat att det finns brister på arbetsmarknaden, som vi måste ta itu med. De har också visat att vi har en otillräcklig och inkonsekvent lagstiftning, som innebär att skattepengar kan användas till att stödja företag där medarbetarna saknar anständiga arbetsvillkor. Det måste ändras, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg

Fredagen den 24 maj lyfts frågan om strejken i Fränsta och statligt etableringsstöd i en interpellationsdebatt i riksdagen.

- Vi är tacksamma för allt stöd vi fått från människor över hela landet. Vi är stolta över att ha satt stopp för ett oseriöst företag som utnyttjat människor. Och vi är övertygade om att fler unga fått upp ögonen för sina fackliga rättigheter. Vår strejk har lett till något större, säger Frida Niemi, en av Unionens strejkande medlemmar på Focus CRS.

Unionens konflikt på callcenterföretaget Focus CRS AB i Fränsta i Ånge kommun har pågått i drygt två månader, utan att medlemmarna fått träffa kollektivavtal. Merparten hade inte tillsvidareanställning utan anställdes dag för dag och arbetet bedrevs såväl dagtid som kvällstid. Lönen var 85 kronor i timmen, ingen ersättning betalades för övertid eller obekväm arbetstid. Vidare hade de anställda bristande försäkringsskydd och inte några regleringar för pension eller sjuklön. Focus CRS var verksamt i Fränsta och bokade kunder till företaget Peak Partners, med samma ägare. Peak Partners sysslar med finansiell rådgivning och kapitalförvaltning.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar