Det lönar sig vara förberedd inför lönesamtalet

Report this content

Den som förbereder sig inför lönesamtalet är både nöjdare med utfallet och känner att den i högre grad kan påverka sin lön, visar en ny undersökning från Unionen. Trots det lägger hälften av tjänstemän mindre än 30 minuter på förberedelser och var fjärde förbereder sig inte alls. – Lönesamtalet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra dina prestationer. Det gäller att ta vara på det, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Tre av fyra tjänstemän har lönesamtal med sin chef minst en gång per år. Lönesamtalet fungerar som en dialog mellan dig och chefen och du har då möjlighet att lyfta fram dina resultat och hur du bidrar till verksamheten.

Lönesamtalet är alltså en stor möjlighet för dig att synliggöra dina prestationer och argumentera för en högre lön. Trots det så är det få som tar vara på möjligheten.

Närmare hälften av de privata tjänstemännen lägger mindre än en halvtimme på att förbereda sig inför lönesamtalet, visar en ny undersökning från Novus som genomförts på uppdrag av Unionen. Var fjärde förbereder sig inte alls.

Samtidigt så är det tydligt att det lönar sig att vara förberedd. De tjänstemän som förbereder sig väl är både nöjdare med utfallet och känner att de i högre grad kan påverka sin lön, enligt undersökningen.

– Lönesamtalet är viktigt. Det är därför bra att läsa på om lönekriterierna på arbetsplatsen och göra en lista över dina prestationer under året. Då blir det tydligare för både dig och chefen, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen och fortsätter:

– Tänk på att det är dina individuella insatser som ska ligga till grund för lönerevisionen. Är du osäker på vad som gäller så är den lokala fackklubben ett bra bollplank.

Unionen har tagit fram ett unikt verktyg, Löneratorn, som fungerar som stöd inför lönesamtalet. Där kan du skapa dig en bild av marknadslönerna inom ditt yrke och även se vilka faktorer som påverkar lönen. Unionen erbjuder dessutom personlig lönecoachning och på webben finns ytterligare information om hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

6 tips – så förbereder du dig inför lönesamtalet:

  • Ta reda på vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Det är även bra att ta en diskussion med din chef om hur lönekriterierna ska tolkas.
  • Har du har blivit befordrad, fått ökat ansvar eller svårare och fler arbetsuppgifter? Gå igenom vad som hänt med dina arbetsuppgifter under året.
  • Följ upp det du och din chef kommit överens om vad gäller arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat.
  • Se till att du själv har en tydlig bild av vad du presterat under året som gått. Koncentrera dig på att ta fram exempel på hur du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.
  • Lönestatistik är ett viktigt verktyg för att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra personer med liknande arbetsuppgifter. På Unionens webbplats kan du hitta information om marknadslöner för olika typer av arbeten.
  • Om det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som själv bestämmer om det ska bli någon lönehöjning. Medlemmar i Unionen kan begära att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal för att få lönehöjningar.