Etableringsjobben en vinst för individ och samhälle

Report this content

Unionen har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv ingått en avsiktsförklaring med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, något som kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. – Parterna på arbetsmarknaden tar ansvar. Etableringsjobben är bra för individen, företagen och samhället, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Det var i november förra året som parterna på arbetsmarknaden kom överens om att införa etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Integrationen av nyanlända har under en lång rad år varit bristfällig och etableringsjobben skulle påskynda inträdet på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna till en varaktig anställning.

Det som då återstod var förhandlingar med regeringen för att nå en trepartslösning, något som nu är klart.

– Dagens besked är en vinst för den svenska partsmodellen, men framför allt är det en vinst för alla nyanlända och långtidsarbetslösa. Etableringsjobben kommer göra det lättare för dem att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor, säger Unionens ordförande Martin Linder och fortsätter:

– Parterna på arbetsmarknaden tar ansvar. Etableringsjobben är bra för individen, företagen och samhället, säger han.

Ambitionen är att etableringsjobben ska bli verklighet på svensk arbetsmarknad under andra halvåret 2019.

– Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben är ytterligare ett exempel på det. Jag räknar nu med att samtliga riksdagspartier inser värdet av att parterna står bakom uppgörelsen och inte sätter käppar i hjulet, säger Martin Linder.

Vill du veta mer om Unionens syn på etableringsjobben? Vi har samlat allt du behöver veta på Unionen Opinion.