Fler tjänstemän vobbar för att hinna med jobbet

Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn – en ökning med 10 procentenheter på tre år. Att hinna med arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetet till vanligaste orsaken till vobb, visar årets vobba-undersökning* från Unionen.

- Att sju av tio tjänstemän vobbar för att hinna med arbetsuppgifterna leder till en ohållbar arbetsmiljö. Fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro. Stressen ska inte behöva gå ut över ditt sjuka barn eller dina kollegor, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

Fler och fler privatanställda tjänstemän väljer att vobba ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn. På tre år har det gått från 3 av 10 till 4 av 10.

- Vobb innebär en möjlighet för många privatanställda tjänstemän att jobba hemifrån samtidigt som de tar hand om sitt sjuka barn, men det får aldrig bli ett tvång, säger Martin Linder

* Intervjuerna har genomförts av Novus med webbintervjuer med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval bland personer som arbetar som tjänstemän i privat sektor och som har barn i åldern 0-11 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 31 oktober–22 november 2017. Totalt omfattar undersökningen 2024 intervjuer med en deltagarfrekvens om 70 procent.

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Gabriel Wernstedt, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar