Föräldraskap fortfarande en bromskloss för karriären

En ny undersökning från Unionen visar att föräldraskap fortfarande hämmar både karriär- och löneutveckling och att kvinnor drabbas i högre utsträckning.

- Vår undersökning visar att vi har kommit långt i Sverige mot ett föräldravänligt arbetsliv men vi kan inte vara nöjda. Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Unionen har tillfrågat privatanställda tjänstemän med barn i åldersspannet 0-11 år. Undersökningen visar att jämställdheten är en viktig förutsättning för att arbetslivet ska bli mer föräldravänligt. Idag går fler kvinnor än män ner i arbetstid när man skaffar familj, är föräldralediga längre och tar större del av ansvaret när barnen är sjuka.

- Det är viktigt att skapa förutsättningar och incitament för föräldrar att dela lika på ansvaret för vård av barn. Ett sätt är att det införs löneutfyllnad vid föräldraledighet och vård av sjukt barn, säger Martin Linder.

Det finns tre viktiga framgångsfaktorer för ett föräldravänligt arbetsliv: inflytande över den egna arbetstiden, föräldravänliga mötestider och möjligheten att jobba hemifrån. En annan viktig sak är att föräldralediga ingår i lönerevisionen för att inte diskrimineras lönemässigt.

- Det går att bli bättre. Alla har att vinna på ett jämställt och föräldravänligt arbetsliv, säger Martin Linder.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Målgruppen för undersökningen är tjänstemän inom privat sektor som har barn i åldersspannet 0-11 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden 15-30 november 2016. Totalt omfattar undersökningen 2046 intervjuer.

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media