Föräldraskap ökar intresse för karriärutveckling

Föräldrar ändrar sällan sin syn på karriär och arbete, och de anser själva att de utvecklats som medarbetare under föräldraledigheten. Men småbarnsföräldrar – och särskilt mammor – halkar efter när det gäller möjlighet till kompetensutveckling. Det visar Unionens undersökning Barn, kompetens och karriär som publiceras i dag.

Undersökningen visar att föräldraskap bidrar till en mer positiv syn på kompetens och utveckling. Kvinnor tenderar att gå ner i arbetstid betydligt mer än män efter en föräldraledighet. Det betyder däremot inte att de anser att karriär och kompetensutveckling minskat i betydelse. Tvärtom, oavsett längden på föräldraledighet anser särskilt kvinnorna att karriär och kompetensutveckling ökar i betydelse.

Mer än hälften av småbarnsföräldrarna får inte erbjudande om kompetensutveckling under tiden de väntar barn och det drabbar särskilt kvinnorna, 74 procent jämfört med 55 procent av de blivande papporna. Läggs detta ihop med den långa frånvaron från arbetsplatsen och att det kan ta ett bra tag innan första utvecklingssamtalet efter föräldraledigheten, kan det innebära en kompetensutvecklingsförlust på 2-2,5 år för kvinnor.

– Arbetslivet är inte föräldravänligt. Pappabeteende gynnas medan mammabeteende missgynnas. Arbetsmarknaden måste anpassas efter föräldrarnas särskilda villkor. Det gynnar alla, säger Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist på Unionen.

Anledningen till att mammor och pappor inte genomgått kompetensutveckling ser olika ut. Småbarnsmammornas vanligaste skäl är att det inte finns pengar avsatta, medan pappornas främsta anledning är att de inte prioriterat det. Dessutom visar undersökningen att mammor generellt får färre dagar kompetensutveckling än pappor.

– Föräldraskap spelar stor roll för de strukturella könsskillnader som finns på arbetsmarknaden. En lägstanivå borde vara att arbetsgivarna ser över sina villkor så att de även passar småbarnsföräldrar, säger Shadé Jalali.

Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av Unionen i december 2011. Webbenkäten besvarades av cirka 3 300 män och kvinnor av Unionens medlemmar. Bland dem hade 730 barn som var under 3 år och 1 290 barn som var under 8 år (de som hade barn under 3 år ingår i den siffran).

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar