Förberedelse gör att årets viktigaste samtal lönar sig

De tjänstemän som kände sig väl förberedda inför sitt senaste lönesamtal var också mer nöjda med resultatet av det i slutändan. Ändå förberedde sig en av fem inte alls inför lönesamtalet och hälften förberedde sig mindre än 30 minuter. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Alla vill ha en högre lön och förbereder man sig kommer också årets viktigaste samtal att löna sig, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Nästan tre av fyra tjänstemän har lönesamtal en gång om året. De vanligaste förberedelserna är att titta på lönestatistik och att fundera igenom vad man själv har åstadkommit under året.

På många arbetsplatser finns lönekriterier som ska klargöra vilka faktorer som påverkar lönen. Sex av tio tjänstemän upplever att de har god kunskap om vad som påverkar deras lön. Tre av tio upplever inte att det finns en koppling mellan arbetsprestation och lön.

- Lönekriterierna ska vara tydliga för alla och med en utvecklingsplan ökar möjligheten till ett bra lönesamtal, säger Cecilia Beskow.

Unionens tipslista inför lönesamtalet:

  • Ta reda på innehållet i företagets löneavtal
  • Titta på Unionens webbstatistik om marknadslöner
  • Tänk igenom om du fått utökat ansvar eller utökat din kompetens
  • Finns det ett tidigare utvecklingssamtal att följa upp där du och din chef kommit överens om arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat
  • Använd dina förberedelser och samlade argument
  • Var tydlig med varför du förtjänar en höjning
  • Argumentera sakligt och skilj på fakta och tyckande
  • Begär betänketid om du blir osäker eller vill kontakta t.ex. Unionen

Undersökningen genomfördes 15-27 mars 2013 med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel på uppdrag av Unionen. Totalt genomfördes 1 020 intervjuer med tjänstemän i privat sektor.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Alla vill ha en högre lön och förbereder man sig kommer också årets viktigaste samtal att löna sig
Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen