Företag låser in anställda i jobbkarantän

Det har blivit allt vanligare att företag skriver in konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Under 2011 ökade antalet ärenden till Unionen med 20 procent jämfört med 2010. Om trenden håller i sig blir ökningen än mer markant 2012.

Fram till 15 oktober 2012 har Unionen redan fått in 511 ärenden, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2010.

- Orimliga konkurrensklausuler innebär att anställda hamnar i jobbkarantän. Vi vill att människor ska vara fria att söka de jobb de vill, säger Martin Wästfelt, Chefsjurist på Unionen

En konkurrensklausul innebär att den arbetssökande förväntas att skriva under ett kontrakt att inte börja jobba hos något annat företag i branschen under en viss tid efter anställningens slut. På företag inom IT, revision, media, reklam, bemanning, konsultverksamhet och telemarketing är det vanligt med konkurrensklausuler i anställningsavtalen. Säljare är en särskilt utsatt grupp som ofta tvingas att skriva under konkurrensklausuler för att få jobb.

- Trenden är att allt fler måste skriva under den här typen av avtal. Trots att det endast är relevant att ha konkurenssklausuler för väldigt specifika befattningar som har tillgång till tillverkningshemligheter och andra unika kunskaper, fortsätter Martin Wästfelt.

I de fall företag stämmer till exempel säljare till domstol, har utfallet hittills blivit att konkurrensklausulerna varit oskäliga. Även om en konkurrensklausul är ogiltig, kan den ställa till stora problem för den anställde. Rättegångskostnader och eventuellt vitesbelopp kan bli kostsamt för en privatperson. En karantän på ett år utan jobb i yrket leder till förlorade kontakter och inaktuella kunskaper. Den som får ett intressantare jobb med högre lön hos ett konkurrerande företag riskerar att bli stämd av sin tidigare arbetsgivare.

- Att ha friheten att kunna börja hos ett konkurrerande företag kan vara enda chansen att försörja sig för den som flyttar till en annan ort eller ge möjlighet till högre lön och utvecklingsmöjligheter i yrket. Färre konkurrensklausuler ger högre rörlighet på arbetsmarknaden och våra medlemmar ska inte vara inlåsta i anställningar där de inte trivs säger Martin Wästfelt.

Fakta:
Antal ärenden om konkurrensklausuler inkomna till Unionen
2010: 404
2011: 490
Till och med 15 oktober 2012: 511

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar