Fortsatt stark tillväxt under december

Uppgången i den svenska ekonomin tog ytterligare fart under det sista kvartalet 2015. Det visar Unionens snabbpanel som baseras på svar från knappt 200 klubbar med totalt omkring 250 000 anställda i Sverige. Drygt 40 procent av klubbarna anger att konjunkturläget förbättrats medan knappt 20 procent bedömer att det försämrats under fjärde kvartalet.

– Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet blir om möjligt än starkare med tanke på att BNP-tillväxten under det tredje kvartalet var hela 3,9 procent. Snabbpanelen indikerar att tillväxten under det fjärde kvartalet sannolikt var ännu högre. En annan styrkefaktor är att klubbarna inom både industri- och tjänstesektorn signalerar att konjunkturen stärkts, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Det finns dock betydande skillnader mellan utvecklingen på olika marknader. Den bästa efterfrågeutvecklingen under fjärde kvartalet noteras på den svenska marknaden, följt av Europa utanför Norden och Nordamerika, medan motsatsen gäller för Kina. Där har konjunkturläget försämrats avsevärt under det senaste kvartalet.

– Utvecklingen i Kina är ett orosmoln för världsekonomin inför 2016. Det gäller både utvecklingen i den reala ekonomin och vad som händer i det finansiella systemet. Denna osäkerhet kommer sannolikt att fortsätta. Trots att Kina är svagt är dock utvecklingen för näringslivet totalt sett klart positiv, konstaterar Lars Jagrén.  

Fakta om Unionens Snabbpanel: Undersökningen besvarades under perioden 15 – 21 december 2015 av 187 klubbar i företag med ca 250 000 anställda i Sverige.


Hur har efterfrågan från följande marknader utvecklats för ditt företag under det senaste kvartalet?
Ökat Oförändrat Minskat Nettotal
Sverige 35% 51% 14% 21
Europa exkl Norden 38% 43% 19% 19
Nordamerika 31% 51% 18% 13
Övriga Norden 24% 59% 17% 6
Övriga världen 28% 48% 24% 3
Kina 20% 48% 32% -12

Pressjour tel 08-504 151 00, tf presschef: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, pressekreterare: Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 620 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet blir om möjligt än starkare med tanke på att BNP-tillväxten under det tredje kvartalet var hela 3,9 procent. Snabbpanelen indikerar att tillväxten under det fjärde kvartalet sannolikt var ännu högre. En annan styrkefaktor är att klubbarna inom både industri- och tjänstesektorn signalerar att konjunkturen stärkts.
Lars Jagrén, Unionens chefsekonom