Här stressar vi mest i Sverige – hela listan

Sex av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet och bland dem upplever lika stor andel att stressen har ökat det senaste året. Många upplever dessutom att de inte hinner återhämta sig. Samtidigt är skillnaderna mellan länen stora. Det visar nya siffror från fackförbundet Unionen.

Unionens stressindex visar tydligt att svenska tjänstemän är en stressad grupp, men också att det finns stora skillnader beroende på vart i landet du bor. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala, där tre av fyra säger att de generellt stressas av sitt jobb. Därefter följer Halland och Värmland, medan huvudstaden hamnar på plats tio.

– I alla län upplever minst hälften av tjänstemännen i privat sektor att de är stressade. Det är hög tid för arbetsgivarna att vakna! De är skyldiga att motverka att arbetet leder till ohälsa, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.

Även bristen på återhämtning är alarmerande. Av de som svarade att de känner sig stressade, sa var fjärde att de inte hinner återhämta sig efter stressiga perioder. Dessutom vet bara tre av tio om deras arbetsgivare har några riktlinjer för att minska stressen på deras arbetsplats. 

– Personer som har möjlighet till regelbunden återhämtning mår bättre och orkar jobba bättre. Att ta ett break är viktigt. Det borde vara en självklarhet att som arbetsgivare prioritera de här frågorna, säger Peter Hellberg.

Hela listan (stress):
Känner du generellt att du blir stressad av ditt jobb? (Uppdelat på län)­­

  1. Uppsala (74 %)

  2. Halland (71 %)

  3. Värmland (67 %)

  4. Gävleborg (64 %)

    4.  Södermanland (64 %)

    6.  Kalmar (63 %)

    6.  Östergötland (63 %)

    8.  Västra Götaland (61 %)

    8.  Västmanland (61 %)

   10. Gotland (60 %)

   10. Jönköping (60 %)

   10. Kronoberg (60 %)

   10. Stockholm (60 %)

   14. Skåne (59 %)

   15. Västernorrland (58 %)

   16. Örebro (57 %)

   17. Blekinge (56 %)

   17. Jämtland (56 %)

   17. Västerbotten (56 %)

   20. Dalarna (54 %)

   21. Norrbotten (50 %)

Hela listan (återhämtning):
Andel som inte känner att de hinner återhämta sig från stressiga perioder (av de som generellt upplever sig stressade, uppdelat på län).

  1. Kalmar (36 %)

  2. Norrbotten (30 %)

  3. Skåne (28 %)

    3. Södermanland (28 %)

    3. Uppsala (28 %)

    6. Jämtland (26 %)

    7. Stockholm (25 %)

    8. Västernorrland (24 %)

    9. Gävleborg (23 %)

    9. Västra Götaland (23 %)

    11. Gotland (22 %)

    12. Kronoberg (21 %)

    12. Värmland (21 %)

    14. Blekinge (18 %)

    14. Halland (18 %)

    14. Västmanland (18 %)

    17. Östergötland (17 %)

    18. Jönköping (15 %)

    19. Dalarna (14 %)

    19. Västerbotten (14 %)

    19. Örebro (14 %)


Läs Unionens sju tips för en mindre stressig vardag här


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018. Undersökningen genomfördes även 2015 och 2016. Nyheten är en del av Unionens stresskampanj Reclaim the break. Läs mer om kampanjen på: www.unionenopinion.se/kampanjer/reclaim-the-break

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Gabriel Wernstedt, 072-599 21 44, gabriel.wernstedt@unionen.se 

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media