Knappt sex av tio företag lever upp till kravet på årlig lönekartläggning

Långt ifrån alla företag följer diskrimineringslagens bestämmelser om att genomföra en årlig lönekartläggning och analys. Nu har det gått ett år sedan de nya reglerna infördes. Tanken var att reformen skulle leda till mer jämställda löner. För de företag som faktiskt genomförde en lönekartläggning under året ledde det mycket riktigt till konkreta åtgärder i en majoritet av fallen. 

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys. Men efter ett år med de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen visar det sig att långt ifrån alla företag följer regelverket. I oktober var det knappt sex av tio företag som hade genomfört eller planerade att genomföra en lönekartläggning under året. Det visar en ny rapport från Unionen.

– Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

Undersökningen visar att lönekartläggningarna och analyserna gör stor skillnad. I mer än hälften av fallen ledde arbetet med lönekartläggning och analys till konkreta resultat och åtgärder. Oftast handlade det om att justera upp kvinnors löner.

Rapporten visar även att det inte bara är i lönekartläggningarna och analyserna som arbetet för jämställda löner brister. Inte ens hälften av de svarande menade att det fanns tydliga kriterier för lönesättning på deras arbetsplats.

– Det är otroligt viktigt att det finns tydliga kriterier för lönesättning på en arbetsplats. Det gör att de anställda vet vad som krävs om de vill höja sin lön och att arbetsgivarna kan vara transparenta och konsekventa i sin lönesättning, säger Martin Linder.

Om rapporten
Rapporten Lönekartläggning lönar sig 2018, bygger på en undersökning som genomfördes av Ipsos på uppdrag av Unionen under oktober 2017. Enkäten gjordes via telefonintervjuer med företrädare för 1 000 av Unionens cirka 3 000 fackklubbar. Unionen organiserar privatanställda tjänstemän över hela Sverige. Motsvarande rapporter har tagits fram 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 och 2016.

Unionens jämställdhetskampanj
Nu lanseras Unionens jämställdhetskampanj #ökajämställdhetstakten. Läs mer på www.okajamstalldhetstakten.nu och http://www.unionenopinion.se/kampanjer/oka-jamstalldhetstakten

Josefin Sasse

+46 72-597 42 50
Pressekreterare
josefin.sasse@unionen.se

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media