Nu är Farmaciförbundet och Unionen ett

Vid årsskiftet gick Farmaciförbundet och Unionen samman. Med den nya branschinriktningen Farmaci & Hälsa samlar nu Unionen hela kedjan, med start från grundläggande hälsoaspekter till forskning, utveckling, tillverkning, expedition och försäljning av läkemedel.

– Nu ökar vi medlemsnyttan tillsammans genom att erbjuda ett ännu bättre fackligt medlemskap i en bransch i snabb förändring. Styrka förenas med närhet och möjlighet att branschinrikta medlemskapet för Unionens medlemmar i nya branschaktören Farmaci & Hälsa, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

 Det är ett mycket väl förankrat beslut och en naturlig utveckling då apoteksmarknaden avreglerats och den farmacevtiska omsorgen fått stryka på foten för merförsäljning och vinstmaximering. Då behövs ett starkare fack där identitet och branschkunskap bibehålls, säger Carina Jansson, fd ordförande i Farmaciförbundet som nu adjungerats till Unionens förbundsstyrelse.  

Från Farmaciförbundet kommer 6 500 medlemmar, som apotekare, receptarier och apotekstekniker. De blir en viktig del av Unionens nya branschinriktning Farmaci & Hälsa. En annan stor del är tjänstemän som arbetar inom läkemedelsindustrin eller med försäljning av medicinsk utrustning. Dessutom ingår många optiker, tandsköterskor och tjänstemän inom gym, spa och hälsokostbutiker. Sammantaget omfattar Unionens bransch Farmaci & Hälsa drygt 19 000 yrkesverksamma medlemmar.

Branschen Farmaci & Hälsa är ett led i Unionens branschsatsning. Syftet är att Unionens medlemmar, som finns i nära nog hela det privat näringslivet, ska få ytterligare innehåll i sitt medlemskap genom specifik politik och medlemsinnehåll för branschen. Ytterligare exempel på denna branschsatsning är Industri & Teknik, Media & Kommunikation, IT & Telekom och Konsult & Finans.

Unionens pressjour 08-504 151 00

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 565 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Dokument & länkar