Nya avtal klara för 120 000 inom industrin

Efter intensiva förhandlingar natten till tisdagen har Unionen kommit överens med arbetsgivarna om nya avtal för 120 000 medlemmar inom industrin.

Avtalen gäller från den 1 april i år till den 31 mars 2016 och har ett sammanlagt avtalsvärde på 6,8 procent för avtalsperioden, där 6,3 procent går till löneökningar och 0,5 procent avsätts i ett nytt system för deltidspension som nu införs.

Avtalen innehåller sammanlagt för hela avtalsperioden en garanterad löneökning för varje individ på 780 kronor i månaden och en höjning av lägstalönerna med 6,3 procent.

De nya avtalen innebär också att föräldralönen utökas med ytterligare en månad till sex månader.

– Vi har sagt ja eftersom de nya avtalen ger Unionens medlemmar möjlighet till ökad köpkraft i form av reallöneökningar. Vi har också nått framgång för ytterligare ett av våra huvudkrav att ett system för deltidspension införs. Det är ett viktigt framsteg, då kraven på att vi ska orka arbeta allt längre upp i åldrarna ökar, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Löneökningarna fördelar sig mellan åren genom att de höjs med 2 procent det första året, med 2,1 procent det andra och med 2,2 procent det sista avtalsåret, som också är uppsägningsbart. Exemplet gäller det största avtalsområdet inom industrin, Teknikarbetsgivarna, där Unionen har 70 000 medlemmar. Fördelningen mellan åren skiljer något mellan de tio avtal inom industrin som nu är klara.

– Det är en framgång att vi har lyckats komma överens om avtal med goda förutsättningar för reallöneökningar, när vi ännu en gång har förhandlat i en tid av stor ekonomisk osäkerhet. Genom dessa avtal tar Unionen nu fortsatt ansvar för en lönebildning som ger medlemmarna ökad köpkraft utan att inflationen skjuter fart, samtidigt som de svenska företagen kan stärka sin konkurrenskraft. Därmed har vi satt ett märke för övriga löneavtal på arbetsmarknaden, som ger stabilitet och långsiktighet, säger Cecilia Fahlberg.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar