På sikt även delpension för Unionens medlemmar inom Svensk Handel

Efter utdragna förhandlingar har Unionen kommit överens med Svensk Handel nu i kväll. Avtalet följer det så kallade ”märket” med 6,8 procent löneökning under 3 år. Avtalet ger dessutom Unionens medlemmar en extra föräldramånad, förbättringar i arbetstidsregleringen, individgarantier och stärkta lägstlöner.

Det är en framgång att vi äntligen lyckats träffa ett avtal som innehåller väsentliga delar av Unionens ursprungliga krav. Och att vi tagit ett steg mot införandet av delpension som kan underlätta för tjänstemännen att orka arbeta längre, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts med sikte på att hitta en lösning på delpensionsfrågan som är en väg till ett hållbart längre arbetsliv och en effektiv generationsväxling.

- Delpension är en viktig fråga där vi ännu inte nått hela vägen. Men vi är överens om att gemensamt verka för att lyfta frågan till PTK- och Svenskt Näringslivsnivå. Det är en positiv utveckling eftersom delpension är en väsentlig fråga för hela arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert.

Avtalet med Svensk Handel gäller från 1 maj 2013 till 30 april 2016. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Avtalet omfattar cirka 35 000 tjänstemän.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar