Personalsnåla arbetsplatser får tjänstemän att vobba

Tre av fyra tjänstemän som är hemma för vård av sjukt barn jobbar under tiden, hälften gör det alltid eller ofta. Den vanligaste anledningen är att de inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till. Det visar en ny undersökning från Unionen.

Undersökningen visar att hälften av tjänstemännen med barn under 16 år vobbar, alltså jobbar när de är hemma för vård av sjukt barn (vab). Var tredje skulle helst slippa vobba. Andelen som helst skulle slippa vobba är högre bland kvinnor än män.

– För tjänstemännen handlar den klassiska vabuari snarare om vobuari, säger Åsa Märs, pr-chef på Unionen.

Många vobbar för att de helt enkelt inte har någon att lämna över sitt arbete till. Många vobbar också för att underlätta för sina kollegor. Drygt var tredje tjänsteman instämmer i att de har dåligt samvete för att de inte kan vara på jobbet när de vabbar. Andelen är högre bland kvinnor än män.

– Det är en lättnad för många tjänstemän att faktiskt kunna jobba några timmar mellan febertermometern och sagostunden. I dagens personalsnåla organisationer finns det sällan någon att lämna över till så då jobbar man förebyggande för att slippa stressa när man är tillbaka igen, säger Åsa Märs.

Undersökningen visar också att det är stor skillnad mellan glesbygd och storstad, där tjänstemän i storstaden oftare svarar att de alltid vobbar och medan tjänstemän i glesbygden oftare svarar att de aldrig gör det.

Unionen har låtit Novus genomföra webbaserade intervjuer med 1 000 tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 år. Vobbningsfrågan är en del av Unionens arbete med att lyfta tjänstemännens problem med att få balans i livet.

– Tjänstemännen är lojala och gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir allt suddigare. Om vi ska hålla till pensionen måste det till en större långsiktighet i arbetslivet, säger Åsa Märs.

 

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För tjänstemännen handlar den klassiska vabuari snarare om vobuari
Åsa Märs, pr-chef på Unionen