Så mycket övertid jobbade tjänstemännen förra året

De privata tjänstemännen i Sverige samlade tillsammans ihop 1,5 miljoner övertidstimmar per vecka förra året. Utslaget på de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag i veckan, visar nya siffror från Unionen. – Det är ohållbart. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Sex dagars arbetsvecka avskaffades på 1970-talet i Sverige. För många privata tjänstemän är det ett faktum än i dag.

Totalt sett arbetade de privata tjänstemännen i Sverige nästan 1,5 miljoner timmar i övertid per vecka förra året, visar ny statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftundersökning (AKU) som Unionen har låtit ta fram. Utslaget på de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag - i veckan.

– ­Sveriges tjänstemän är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Det är vanligare att män arbetar övertid än kvinnor, enligt undersökningen. Störst andel tjänstemän som arbetar övertid finns i Jönköpings län följt av Dalarna och Kronoberg.

Samtidigt är psykisk ohälsa ett stort problem inom samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Den främsta anledningen är stress.

– Övertidsberget visar på ett glapp mellan krav och resurser. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, säger Martin Linder och fortsätter:

– Många tjänstemän saknar i dag nödvändig tid för återhämtning och det är ett problem. Den skadliga jobbstressen måste stoppas.

Tjänstemännens övertid 2017

Län Övertidstimmar totalt/vecka, 1000-tal Övertidstimmar per person/vecka som arbetat övertid Andel (%) som arbetat övertid
Jönköpings län 46 5,3 22,8
Dalarnas län 30 5,7 21,5
Kronobergs län 24 5,6 21,3
Norrbottens län 28 6,3 20,6
Kalmar län 23 5,5 20,1
Örebro län 26 4,9 19,1
Hallands län 49 6,5 19
Västra Götalands län 262 6,1 18,6
Blekinge län 14 5,5 18,2
Uppsala län 53 6,7 17,7
Västernorrlands län 29 5,7 17,7
Jämtlands län 13 6,3 17,5
Västmanlands län 34 6,2 17,4
Stockholms län 516 6,5 17
Värmlands län 24 5,5 16,9
Södermanlands län 30 6 16,8
Gävleborgs län 30 6,3 16,7
Östergötlands län 57 5,7 16,6
Skåne län 150 5,6 15,7
Västerbottens län 25 6,2 15,7
Gotlands län*                -- ­­-- --
Riket totalt 1 462 6,1 17,6
       
*För litet underlag för att redovisa    

 

Fakta: Så mycket övertid arbetade tjänstemän i privat sektor under 2017
Siffrorna visar på hur många övertidstimmar tjänstemän i privat sektor arbetade under 2017 på läns- och riksnivå*
Rapporten bygger på Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU)
Inom AKU 2017 intervjuades totalt 202 127 personer (15-74 år)
*tar inte hänsyn till om övertiden var betald eller ej

  

Pressjour 08-504 151 00, pressekreterare: Anna Anderberg, 072-469 05 55, anna.anderberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 675 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media