Tjänstemän efterfrågade trots konjunkturavmattning

Efterfrågan på tjänstemän fortsätter att öka trots tydliga tecken på konjunkturavmattning i flera branscher. På det stora hela är Unionens förtroendevalda relativt positiva inför det närmaste halvåret. Det visar Branschbarometern som publiceras i dag.

I Branschbarometern har Unionen frågat förtroendevalda klubbföreträdare om deras bedömning av utvecklingen i det egna företaget det kommande halvåret. Svaren tyder på att konjunkturen nått sin kulmen för dem den här gången och att det är en period av dämpad efterfrågan som nu ligger framför Sverige. De flesta varuproducerande branscher pekar på en avstannande efterfrågan, även om skillnaderna mellan enskilda företag är stor. Det betyder att klubbarna i flera företag i branscher där man ser en avmattning trots allt ser positivt på det närmaste halvåret med ökad orderingång och försäljning.

För den fjärde mätningen i rad noterar Unionen att klubbarna tror på ökad sysselsättning för tjänstemännen det närmaste halvåret. Klubbarna tror dock att efterfrågan på arbetare kommer att bromsas upp igen.

– Tjänstemännen är fortfarande eftertraktade trots att konjunkturuppgången planar ut, säger Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen.

Den internationella konjunkturdämpningen syns genom att exporten för första gången på flera mätningar förefaller att stanna upp. Det är samtidigt fortsatt svårt att ta ut prisökningar totalt sett för varor och tjänster. Kostnadsökningar som uppkommer måste därför täckas inom ramen för produktivitetsförbättringar.

Klubbarna vittnar om att investeringarna i kapacitet ökar, vilket är nödvändigt för att bibehålla konkurrensförmågan. Klubbarna tror dessutom på ökad investeringsvolym för både forskning och utvecklingsinvesteringar och för företagens investeringar i ökad kompetens hos medarbetarna.

– Nu är det läge att satsa på kompetensutveckling så att personalen är redo vid nästa konjunkturuppgång, säger Gösta Karlsson.

Om Branschbarometern
Branschbarometern baseras på bedömningar från 271 klubbar på lika många företag och svaren presenteras nedbrutet på åtta branscher i det privata näringslivet. Svarsfrekvensen motsvarar närmare 70 procent av antalet anställda i de tillfrågade företagen. Under sina snart 10 år har Branschbarometern varit en viktig källa för ekonomiska prognoser eftersom klubbarna visat god kännedom om läget i företagen.

 

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Branschbarometern baseras på bedömningar från 271 klubbar på lika många företag och svaren presenteras nedbrutet på åtta branscher i det privata näringslivet. Svarsfrekvensen motsvarar närmare 70 procent av antalet anställda i de tillfrågade företagen. Under sina snart 10 år har Branschbarometern varit en viktig källa för ekonomiska prognoser eftersom klubbarna visat god kännedom om läget i företagen.
Twittra det här

Citat

– Nu är det läge att satsa på kompetensutveckling så att personalen är redo vid nästa konjunkturuppgång.
Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen
– Tjänstemännen är fortfarande eftertraktade trots att konjunkturuppgången planar ut.
Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen