Unga riskerar att stressa sig sjuka

Var tredje ung tjänsteman i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar nya siffror från Unionen. – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

För mycket att göra, otydliga förväntningar och att ingen kan rycka in i ens ställe. Det är de vanligaste källorna till stress bland unga tjänstemän.

Nu har det gått så långt att var tredje ung tjänstemän i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar en undersökning som genomförts av företaget Novus på uppdrag av Unionen.

– Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar. Vi har länge vetat att många är stressade, men att så många unga är utsatta är oroväckande, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Problemet är utbrett i hela gruppen, men det finns också en skillnad mellan kvinnor och män. Fler kvinnor än män anger otydliga krav från chefen som ett av de största stressmomenten. Det är också fler kvinnor som uppger att de har en arbetsbelastning och ett arbetstempo som utgör en hälsorisk på sikt.

– För att minska stressen behöver arbetsgivarna se till att uppgifter fördelas jämnt mellan kollegorna, att det finns uppbackning om någon är frånvarande och att alla på jobbet vet vad som förväntas av dem, säger Martin Linder.

Undersökningen i korthet:
Siffrorna kommer från en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. Målgruppen för undersökningen är sysselsatta tjänstemän i privat sektor i åldrarna 20-35 år. Undersökningen har genomförts i Novus webbpanel (Sverigepanelen) med ett slumpmässigt rekryterat, riksrepresentativt urval samt i av Novus kvalitetssäkrad partnerpanel. Sammanlagt genomfördes 1024 intervjuer under perioden 24 maj-12 juni 2017.

Kontakt:

Unionens presstjänst: 08-504 151 00

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera