Unionen: Något starkare tillväxt – men fortsatt hård konkurrens

Lite ljusare internationell konjunktur har bidragit både till ett bättre utfall för 2014 än vad som förutsågs i höstas och till något uppskruvade förväntningar inför 2015 avseende de svenska börsbolagens tillväxt. Det visar Unionens nya Bolagsindikator. Lönsamheten har efter flera tuffa år stabiliserats men väntas inte öka i takt med tillväxten under det kommande året. Det pekar på en fortsatt tuff konkurrens på flertalet marknader, inte minst prismässigt.

– Jämfört med läget i september är det främst tillverkningsindustrin som blivit mer optimistisk vad gäller omsättningen, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Det kan förklaras av att Europa nu faktiskt visar tillväxt, om än på en mycket låg nivå. En annan positiv signal är att rörelsemarginalen, efter tre år av negativ utveckling, stabiliserades under 2014 och väntas öka något i år.

Hur börsbolagen utvecklas är viktigt framför allt eftersom de i hög grad är motorer i näringslivet, men också eftersom deras tillväxttakt är en viktig signal om hur den internationella konjunkturen utvecklas. Unionens Bolagsindikator visar att den internationella tillväxten nu faktiskt ser ut att öka något snabbare än tidigare förutspått, om än på en fortsatt låg nivå.

Bolagsindikatorn visar att konkurrensen är fortsatt stark och prispressen tuff. Det bekräftar den bild som inflationsstatistiken ger av mycket låga prisökningar. Detta avspeglas i att rörelsemarginalen endast väntas öka i svag takt och från en låg nivå under 2015, trots att omsättningen väntas utvecklas starkt.

För första gången redovisar Unionen även utvecklingen fördelad på regioner. Under 2014 har tillväxten varit snabbast i Mälardalen (exkl. Storstockholm) och Östra Götaland, medan rörelsemarginalen var högst i Malmö/Lund-området.

– I nuläget när bolagens tillväxt ser ut att öka och lönsamheten gradvis väntas förbättras ökar förhoppningsvis möjligheterna till högre investeringar i både FoU, maskiner och inte minst i kompetensutveckling. Det är nödvändigt för att långsiktigt stärka bolagens och Sveriges konkurrenskraft och därmed skapa nya jobb i Sverige, säger Lars Jagrén.

Bolagsindikatorn är Unionens sammanställning av finansanalytikers bedömningar av de enskilda börsbolagens utveckling. I detta fall cirka 1 800 prognoser av vilka de färskaste är daterade 11 februari i år.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media