Unionen Chef: Unga talanger – tillgång eller fasa för chefen

Bra chefer ger välmående medarbetare. Samtidigt ser Unionen ökade krav på dagens chefer. En färsk undersökning som Unionen gjort i samarbete med Novus visar till exempel att unga talanger kräver en ny typ av ledarskap från chefen.
– Unga talanger utbildar sig inte bara för ett jobb och stannar på samma arbete resten av livet.  En ung talang får du jobba för att behålla, säger Marina Åman, andre vice ordförande Unionen.

Drygt sju av tio av de tillfrågade cheferna i undersökningen upplever att de har unga talanger bland sina medarbetare. Samtidigt anser hela tre av fyra, 75 procent, att det är skillnad att leda unga talanger jämfört med de andra medarbetarna. Drygt varannan av dessa försöker också att vara tydligare i kraven mot unga än äldre.

– Unga medarbetare ser på arbete med nya ögon. De måste uppleva att jobbet ger dem mening, utvecklingsmöjligheter, nätverk, kompetensutveckling och inflytande, säger Marina Åman, andre vice ordförande Unionen.

Unga talanger kräver alltså en annan typ av ledarskap enligt Sveriges chefer. Undersökningen visar att cirka fyra av tio menar att de har mer energi, men behöver också mer styrning.

– För att locka och behålla unga talanger är det viktigt att erbjuda dem flexibla arbetstider och säkerställa ett gott ledarskap med en bra och tydlig feedbackkultur. Dessutom lockar talanger andra talanger. En arbetsgivare med gott rykte har större möjlighet att rekrytera attraktiv personal, säger Marina Åman.

Unionens undersökning om unga talanger på arbetsmarknaden visar att sex av tio upplever att företaget de jobbar på är duktiga på att attrahera unga talanger. Sex av tio tror också att det är viktigt för unga talanger att känna att de utvecklas i sitt jobb, att jobbet är meningsfullt och att de har roligt med sina kollegor. Var femte chef anser också att unga är mer curlade och vana att få som de vill än andra medarbetare.

De nya kraven på chefer har nu fått Unionen Chef att ta fram tv-serien Chefsliv.

– I Chefsliv får tittarna tips, igenkänning och skratt för att bättre klara vardagen med idel nya utmaningar, säger Marina Åman.

I Novusundersökningen som genomfördes under maj och juni i år intervjuades 2127 chefer med en svarsfrekvens på 54 procent. Av Unionens drygt 640 000 medlemmar är cirka 20 procent chefer.

TV-serien Chefsliv från Unionen Chef följer du på Unionens Facebook och webb från och med 23 augusti.

Pressjour 08-504 151 00, tf presschef: Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 644 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se www.twitter.com/unionenhttps://www.facebook.com/unionensverige - http://unionenopinion.se/

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se