Unionen del i första partsgemensamma rådet om likabehandling i arbetslivet

Unionen och Arbetsgivarföreningen KFO har nyligen kommit överens om att bilda ett råd för likabehandling i arbetslivet. Det är första gången på svensk arbetsmarknad som parterna enas om något liknande.

– DO förutsätter att parterna ska ta sitt ansvar genom avtal men det här är första gången det sker. Unionen har drivit frågan länge och jag hoppas att det kan bli en modell för övriga arbetsmarknaden, säger Jessica Bromander, ombudsman på Unionen.

Unionen och KFO bildar nu ett råd som ska främja arbetet om lika rättigheter och möjligheter, ge råd och anvisningar hur lokala parter kan samverka, samt samla och sprida goda erfarenheter av likabehandlingsarbete och jämställdhetsåtgärder. Parterna har även tagit fram riktlinjer om aktiva åtgärder för likabehandling.

Just detta avtal omfattar 1 200 medlemmar men senare kan fler komma att anslutas till överenskommelsen. OKQ8, Riksbyggen och Hemfrid är exempel på företag som kommer att beröras.

Både Unionen och KFO gör detta för att man anser det är viktiga frågor. Därför går man också längre än lagstiftningen och inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder när det gäller det förebyggande arbetet.

Arbetsgivarföreningen KFO:s råd består av fem ledamöter, vara två från Arbetsgivarföreningen KFO, en från Unionen, en från KFO-A och en från Ledarna. Rådet sammankallas minst två gånger per år samt vid behov.

 

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar