Unionen får globalt pris för världsbäst medlemsvärvning

Unionen tog  i dag måndag emot den fackliga internationalen UNI Global Unions utmärkelse för bästa medlemsvärvning under 2014.

Utmärkelsen ”Breaking Through Award” delades ut vid UNI:s världskongress i Kapstaden, Sydafrika, där förtroendevalda inom den privata tjänstesektorn i 900 fackförbund från hela världen samlats.

Prismotiveringen lyder:

”Unionen får 2014 års utmärkelse Breaking Through Award för strålande resultat av medlemsvärvning. Utifrån hög organisationsgrad i ett internationellt perspektiv har Unionen ökat sitt medlemsantal med 100 000 medlemmar på mindre än fyra år, en ökning med 20 procent.

Det har skett tack vare ett hårt och nytänkande arbete och engagemang i hela organisationen. Beslut i Unionens förbundsstyrelse gav signal att tänka helt nytt i medlemsvärvning med inriktningen att alla insatser ska bidra till värvning.”

Utmärkelsen i form av en skulptur i glas och ett diplom togs emot av Unionens 1:e vice ordförande Peter Hellberg, som leder Unionens delegation vid UNI:s kongress.

- Vi är både glada och stolta över denna fina utmärkelse av våra fackliga kollegor från hela världen. Vi satte ett mål på 600 000 medlemmar 2015 och Unionen är på väg att uppnå detta redan före utgången av detta år. När Unionen växer blir alla medlemmar starkare tillsammans. Men lika viktigt är att vi stärker facklig påverkan och delaktighet gemensamt med andra fackförbund genom att vi ökar organisationsgraden. Det gynnar alla som vill se en positiv utveckling för goda villkor i arbetslivet runt om i världen. Om Unionen kan tjäna som ett gott exempel på hur vi kan tänka nytt och värva fler till medlemskap och fackligt engagemang sporrar det oss ytterligare, sa Peter Hellberg i sitt tacktal till kongressen.

UNI Global Union är med sina 20 miljoner medlemmar i 900 fackförbund en av världens största fackliga internationaler. Medlemmarna är verksamma i den privata tjänstesektorn, inom bland annat handel, IT-telekom, finans, bemanning, media, grafisk verksamhet och sport. UNI Global Union arbetar för mänskliga och fackliga rättigheter genom överenskommelser om globala ramavtal  och utvecklingsprojekt i multinationella företag.

Vid kongressen i Kapstaden ska ett nytt handlingsprogram för de kommande fyra åren beslutas, med inriktning på ökad facklig organisering och fler globala ramavtal.

Nära nog hälften av Unionens närmare 600 000 medlemmar är verksamma i sektorer som ingår i UNI Global Union, där Unionen är ett av de största fackförbunden.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar