Unionen kräver höjd reallön och flexpension för alla

Höjda reallöner och ett siffersatt utrymme för årliga löneökningar för alla. Flexpension på alla avtalsområden. Stärkta möjligheter till återhämtning och ökad tydlighet kring tillgänglighet. Systematiska åtgärder för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen beslutade Unionens extra förbundsråd vid sitt möte på tisdagen.

– Det är ett tydligt besked från Unionens medlemmar och förtroendevalda från medlemsmöten och enkäter under våren att det är dessa områden som är viktigast i avtalsrörelsen, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg. 

I avtalsrörelsen 2013 lyckades Unionen införa flexpension på ett stort antal områden, förutom Almega. Reformen innebär en förstärkt tjänstepension och en möjlighet till flexibelt slut på arbetslivet. 

 Flexpension ger möjlighet att trappa ner och jobba längre upp i åldrarna. Det behövs eftersom dagens pensionssystem är för stelbent för framtidens behov, när livslängden ökar. Vi vill att alla Unionens medlemmar ska omfattas av flexpension, säger Cecilia Fahlberg. 

I november kommer Unionen tillsammans med övriga fyra fackförbund inom samarbetet Facken inom industrin att presentera en gemensam avtalsplattform. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2016.

Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens samtliga 18 regioner, förbundsstyrelse och revisorer.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström, 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se, Frans Haraldsen, frans.haraldsen@unionen.se, 072-543 65 22

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 600 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar