Unionen kräver ökad köpkraft i avtalsrörelsen

Ökad köpkraft genom reallöneökningar, individuell löneutveckling för alla och skärpta regler för övertid.

Balans mellan arbete och fritid och rätt till utveckling genom livslångt lärande.

Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen beslutade Unionens extra förbundsråd vid sitt möte i Stockholm på tisdagen.

Unionen vill också se rätt till förebyggande hälsovård, rätt förutsättningar för fackligt arbete och stopp för all diskriminering, enligt det inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen som förbundets förtroendevalda enades om i dag.

Arbetstidsvillkoren skiljer sig åt för Unionens medlemmar. Många har fria och flexibla arbetstider där gränsen mellan arbete och fritid alltmer suddas ut, medan andra har hårt styrda och obekväma arbetstider.

- Unionens medlemmar har rätt att må bra både på och av jobbet. Det gränslösa arbetslivet och krävande arbetspass på obekväma tider ställer krav på möjlighet till fysisk och psykisk återhämtning. Vi vill se skärpta regler för övertid och öka inflytandet för medlemmarna över den egna arbetstiden, säger Unionens förbundsordförandeCecilia Fahlberg.

I mitten av november kommer Unionen tillsammans med övriga fyra fackförbund inom samarbetet Facken inom industrin att presentera en gemensam avtalsplattform. I mitten av december överlämnas avtalskraven till arbetsgivarna och förhandlingarna ska vara slutförda senast den 31 mars 2013.

Unionens förbundsråd är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna och består av 130 förtroendevalda ledamöter från Unionens samtliga 18 regioner, förbundsstyrelse och revisorer.

.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar