Unionen säger nej till medlarbud

Unionen säger nej till avtalsförslaget som lämnades i torsdags från de opartiska ordförandena i de pågående förhandlingarna om nya avtal inom industrin.

Det beskedet gav Unionens förhandlingsledning vid ett möte med de opartiska ordförandena vid lunchtid på lördagen.

- Vi säger nej eftersom de föreslagna löneökningarna är för låga. Unionens medlemmar har rätt till reallöneökningar. Det krävs väsentligt högre nivåer för att nå dit och det finns ekonomiskt utrymme för det utan att industrins konkurrenskraft riskeras. Positivt är att förslaget innehåller delpension som vi har krävt, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg.

Budet från medlarna utgår från ett treårsavtal från 1 april i år till 31 mars 2016, med ett samlat avtalsvärde för de tre åren på 6 procent, inklusive avsättning på 0,5 procent till delpension. Lönerevision ska ske från första dagen i avtalsperioden och vid ytterligare två tillfällen efter ett respektive två år. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart.

- Medlarna motiverar sitt förslag med att lågkonjunktur kommer råda under hela avtalsperioden, men den bedömningen delar inte vi. Konjunkturläget förbättras successivt och tillväxten de kommande två åren blir betydligt högre än nu. Det är en allmän uppfattning bland konjunkturbedömare, säger Cecilia Fahlberg.

Tillsammans med övriga fackförbund inom Facken inom industrin har Unionen krävt 2,8 procent i löneökningar utifrån en ettårig avtalsperiod, rätt till delpension och utökad föräldralön med en månad. När kraven överlämnades till arbetsgivarna före jul öppnade Facken inom industrin för en längre avtalsperiod under förutsättning att principiellt viktiga frågor kunde lösas.

- Vi är fortfarande beredda att diskutera ett längre avtal, men då krävs väsentligt högre löneökningar, att rätten till och systemet för delpension tydliggörs och att avtalet innehåller den förlängning av föräldralönen vi vill se och som nu saknas, säger Cecilia Fahlberg.

Även övriga fackförbund i Facken inom industrin avvisade avtalsbudet på lördagen.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 534 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar