Unionen säger nej till omförhandling av avtal

De treåriga avtal som träffades 2013 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast i dag tisdag den 30 september.

Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.

 

- Den ekonomiska utvecklingen fram till idag stämmer i stort med de bedömningar som gjordes i samband med avtalsrörelsen 2013. Återhämtningen fortsätter på Sveriges viktigaste exportmarknader, om än i långsam takt. Det finns därmed inget i den ekonomiska utvecklingen eller i andra förutsättningar som låg till grund för avtalet som på ett väsentligt sätt ändrar på grunderna för avtalet, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Unionens beslut att inte säga upp det tredje avtalsåret gäller även de avtal som har uppsägningstid senare i höst.

Beslutet berör samtliga av Unionens yrkesverksamma medlemmar som omfattas av kollektivavtal.

Nästa gång avtalsförhandlingar är aktuella är våren 2016.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef: Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare: Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se Johan Forsberg, 072-586 75 48, johan.forsberg@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 570 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar