Unionen varslar om konflikt på företag inom Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Förhandlingarna mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen har strandat och Unionen varslar därför om konflikt på flera företag inom avtalsområdena. Konflikten som rör framför allt individgarantierna bryter ut torsdagen den 7 juni kl 12 om inte avtal träffats innan dess.

Unionen varslar om konflikt eftersom Almega bland annat inte kan acceptera en uppgörelse inom det märke som sattes inom industrin före årsskiftet, med en garanterad löneökning på minst 320 kronor i månaden. Almega begär nu mer än vad andra arbetsgivare kommit överens om tillsammans med Unionen.

– Arbetsgivaren ska inte ensidigt sätta lönen. Våra medlemmar vill se en lön som sätts i öppna processer med kriterier som är väl förankrade bland de anställda och företaget. Innan vi nått dit måste de anställda ha någon form av skydd mot godtycke – individgarantin fyller det syftet, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Totalt finns 11 000 medlemmar på de två avtalsområdena, varav 1 000 medlemmar berörs av Unionens konfliktvarsel . Avtalsområdena innehåller dels tidnings- och bokförlag men också små reklambyråer och Svensk Filmindustri, dels till exempel resebokning och betalningsverksamhet. Yrkesgrupperna är säljare, ekonomer, receptionister, redaktörer, inköpare och annonsutformare. Företagen som berörs av varslet är LRF Media, Carat, AMS Media, Aller Media, American Express, Payex Finance och Intrum Justitia. Berörda orter är Stockholm, Malmö, Göteborg och Visby.

– Det här är en bransch med många småföretag där det är svårt att få väl fungerande löneprocesser. Individgarantin är en viktig fråga för Unionens medlemmar och vi har full uppslutning hos våra klubbar, säger Niklas Hjert.

Pressjour tel 08-504 151 00 Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar