Unionen varslar om konflikt på Svensk Bilprovning AB

Unionen varslar om konflikt på Svensk Bilprovning AB som är en del av Almega-Tjänsteförbunden. Konflikten gäller samtliga arbetsuppgifter avseende fordonsbesiktning på Svensk bilprovnings arbetsplatser över hela landet. Om ingen överenskommelse träffats innan dess, träder konflikten i kraft den 9 maj kl 16.

Bakgrunden är att Unionen inte vill acceptera de försämringar i avtalet som Almega vill få igenom, bland annat reducerade individgarantier. Unionen kräver inte mer än på övriga avtalsområden utan den nivå på 2,6 procent som man redan tecknat för 50 andra avtal.

– Unionens medlemmar inom bilprovningen vill ha löneökningar på 2,6 procent precis som resten av arbetsmarknaden, utan att behöva få försämrade övriga villkor, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

Unionen har under en längre tid försökt nå en överenskommelse och den frivilliga medlingen som avslutas i dag har inte gett något resultat.

– Märket är inget arbetsgivarna kan slå sig för bröstet med ena stunden, för att i andra kräva försämringar i villkoren för att acceptera. Vi är övertygade om att märket garanterar en sund löneutveckling för samtliga branscher på arbetsmarknaden och kommer att göra så även i framtiden. Almega-Tjänsteförbunden borde veta bättre och ta sitt ansvar, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

Dessutom gäller konflikten de 0,2 procent som i 2010 års avtal avsattes för kompetensutveckling. Nu har Unionen inom ramen för PTK i stället kommit överens med Svenskt Näringsliv om att frågan om kompetensutveckling ska överföras till omställningsförhandlingarna i höst och att de 0,2 procenten därmed ska utgå i pengar. Men Almega vägrar att erkänna detta.

Varslet berör 1 240 av Unionens medlemmar på 180 stationer över hela landet inom bilbesiktningen. Besiktning av utryckningsfordon omfattas inte av varslet.

Pressjour tel 08-504 151 00 Presschef Louise Gerdemo Holmgren Mobil: 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se Pressekreterare Jennie Zetterström Mobil: 0709-188 198, jennie.zetterstrom@unionen.se

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med drygt 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se – twitter.com/unionen – www.unionenopinion.se

Taggar:

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Dokument & länkar